δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση σε άθροισμα τετραγώνων στοιχείων απλών κεντρικών Αλγεβρών
Sums of squares in central simple algebras

Κυριακοπούλου, Παρασκευή Γεωργίου

In the first chapter we have 3 basic results for the sum of squares in integrals. In the second chapter we examine when an element of a division algebra is a sum of squares in the algebra. In the third chapter we examine when an element of a central simple algebra is written as a sum of squares in the algebra.
Στο 1ο κεφάλαιο χουμε 3 βασικά συμπερασματα για το άθροισμα τετραγώνων στους ακέραιους αριθμούς, δηλαδή πότε ένας φυσικός αριθμός αναλύεται σε άθροισμα τετραγώνων ακεραίων αριθμών. Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζουμε πότε ένα στοιχείο μιας άλγεβρας με διαίρεση γράφεται ως άθροισμα τετραγώνων στοιχείων της άλγεβρας και στο 3ο κεφάλαιο εξετάζουμε πότε ένα στοιχείο μιας απλής κεντρικής άλγεβρας γράφεται ως άθροισμα τετραγώνων στοιχείων της.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Trace
Πίνακας
Algebra
Matrix
Τετράγωνο
Τετραγωνική μορφή
Αλγεβρα
Ιχνος
Sum
Αθροισμα
Square
Quadratic form

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-09T10:03:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.