δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
John Owen's knowledge of greek language and literature
Η ελληνομάθεια του John Owen

Γνεσούλη, Μαριλένα Διονυσίου

Θέμα της εργασίας είναι η ελληνομάθεια του ουαλλού επιγραμματοποιού John Owen, η γνώση δηλαδή της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, όπως και όσο μπορεί να διαπιστωθεί στο corpus των επιγραμμάτων του καθώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν αντλεί απευθείας από κάποιο έλληνα ή λατίνο συγγραφέα. Η εργασία θα βασιστεί στα βιβλία 1-10.
The subject of the dissertation is welsh epigrammatist John Owen's knowledge of the greek language and literature, to the extent that it can be ascertained by the corpus of his epigrams, as in some cases it is difficult to certify whether he draws directly on a greek or a latin author. The dissertation will be base on books I-X

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βοκκάκιος
Epigram
Boccacio
John Owen
Ελληνομάθεια
Knowledge of the greek language and literature
Ancient greek science, history
Ancient greek philosophy, literature
Αρχαία ελληνική φιλοσοφία, λογοτεχνία
Αρχαία ελληνική επιστήμη, ιστορία
Επίγραμμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-09T11:24:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.