: H επίδραση της προσθήκης βάρους στην ταχύτητα απελευθέρωσης της μπάλας στο λάκτισμα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Effects on loading on kicking performance
: H επίδραση της προσθήκης βάρους στην ταχύτητα απελευθέρωσης της μπάλας στο λάκτισμα

Ανθρακίδης, Νικόλαος Θεοδώρου

Το λάκτισμα στο ποδόσφαιρο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία ενός ποδοσφαιριστή σε ατομικό κυρίως αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Ένα ισχυρό λάκτισμα, έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο χρόνος αντίδρασης του τερματοφύλακα και συνεπώς να αυξηθεί η πιθανότητα σκοραρίσματος. Αρκετοί είναι οι ερευνητές που κατά καιρούς ασχολήθηκαν με το λάκτισμα, τις βιομηχανικές παραμέτρους που το διέπουν, τις προϋποθέσεις για ένα καλό λάκτισμα αλλά και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Τα προπονητικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί για την βελτίωση του λακτίσματος είναι περιορισμένα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο επηρεάζεται το λάκτισμα με την προσθήκη εξωτερικού βάρους με τη μορφή περικνημίδων στο πόδι αιώρησης, με επιπρόσθετο βάρος σε δυο επιβαρύνσεις: στο 100% της αγωνιστικής μπάλας ποδοσφαίρου (453gr) και στο 200% (906gr). Επιπλέον, να γίνει η συσχέτιση μεταξύ επίδοσης στο λάκτισμα και δύναμης των εκτεινόντων μυών του γόνατος του ποδιού αιώρησης. Η αξιολόγηση του λακτίσματος έγινε με συσκευή ραντάρ, ενώ το όργανο με το οποίο έγινε η αξιολόγηση της δύναμης ήταν το ισοκινητικό δυναμόμετρο cybex norm. Οι γωνιακές ταχύτητες που επιλέχθηκαν ήταν στις 90° και 240°. Στην έρευνα συμμετείχαν 24 φοιτητές εθελοντικά . Έγινε ο διαχωρισμός σε δυο ομάδες. Την ομάδα Α αποτέλεσαν φοιτητές διαφόρων σχολών του Α.Π.Θ. αγύμναστοι. Την ομάδα Β αποτέλεσαν φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα το ποδόσφαιρο οι οποίοι ήταν εν ενεργεία ποδοσφαιριστές. Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιείχε τα εξής: οι εξεταζόμενοι πραγματοποίησαν 10 λακτίσματα χωρίς επιβάρυνση, και από 10 λακτίσματα στην καθεμιά από τις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις. Έτσι, συλλέχθηκε το ισχυρότερο λάκτισμα του καθενός σε κάθε συνθήκη, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για περεταίρω ανάλυση. Σε ξεχωριστή μέρα, ζητήθηκε από τους εξεταζόμενους να εκτελέσουν τρεις επαναλήψεις έκτασης του γόνατος στις 90° και πέντε επαναλήψεις στις 240°. (πρωτόκολλο Masuda et. al., 2004). Από αυτές συλλέχθηκε η καλύτερη του καθενός ώστε να γίνει η συσχέτιση με τις τιμές των λακτισμάτων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως η ομάδα Β παρουσίασε ισχυρότερα λακτίσματα από την ομάδα Α, αλλά ισχυρότερα λακτίσματα και υπό την προσθήκη των δυο επιβαρύνσεων. Επίσης, η ομάδα Β των εν ενεργεία ποδοσφαιριστών, παρουσίασε ισχυρότερες τιμές ροπής στην έκταση του γόνατος απ’ ότι η ομάδα Α. Η ομάδα των απροπόνητων όμως εμφάνισε μεγαλύτερες συσχετίσεις όσον αφορά τις τιμές λακτίσματος και ροπής και στις δυο εξεταζόμενες γωνιακές ταχύτητες. Αυτό διότι οι υψηλές επιδόσεις των ποδοσφαιριστών στο λάκτισμα δεν είναι απόρροια μόνο της ικανότητας παραγωγής υψηλής δύναμης των κάτω άκρων, αλλά και της τεχνικής κατάρτισης και νευρομυικού συντονισμού. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσθήκη εξωτερικής επιβάρυνσης με την μορφή περικνημίδων (στο 100% & 200% του βάρους της μπάλας) στο πόδι αιώρησης, ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προπονητική μέθοδος (μέσω της βελτίωσης της δύναμης των κάτω άκρων) για την βελτίωση του λακτίσματος. Αυτό γιατί και μειώνει στατιστικά σημαντικά την επίδοση αλλά και δεν συντρέχουν κίνδυνοι τραυματισμών αφού ουδείς από τους εξεταζόμενους (n=24) παρουσίασε την παραμικρή ενόχληση σε αρθρώσεις, οστά και μυϊκό ιστό.
Kicking is a very important factor in soccer, for the success of a soccer player, both on an individual and on a team basis. A strong kick has as a result, to decrease goalkeeper’s time reaction. So, the chances to score are bigger. Many researchers have examined the instep soccer kick, the biomechanical factors and factors that influence instep kick. Training protocols for the improvement of kicking ability are few in literature.The aim of the current study was to examine if external loading affect players’ kicking performance. The external loading was put on the swinging leg as dumbbells at two cases: At 100% of the weight of the official soccer ball (453gr) and at 200% (906gr). In addition to that, our goal is to examine the relationship between kicking performance and knee extension muscles strength.To evaluate kicking performance, ball velocity was measured using a speed radar-gun device and knee extension muscles strength was measured using an isokinetic dynamometer (cybex norm) at two different angular velocities. The first one was slow, at 90° and the second was much faster, at 240°. Twenty four students participated in the experiment as volunteers. They were divided in two groups. Group A was constituted of 12 untrained soccer players and group B of 12 skilled ones. The performance protocol was to kick the ball with maximal effort 10 times at three cases. The first one was without loading, the second with 100% (453gr) loading and the third with 200% loading (906gr). The best kick was selected for further statistical analysis. During a different day, subjects were asked to perform three repetitions at 90° and five repetitions at 240° in order to select their best strength score.The statistic analysis showed that group B presented better kicking scores than group A in all cases. Also, group B had better strength scores at both angular velocities. On the other hand, group A presented better kicking and strength correlations than group A. It can be explained due to the high kicking performance of trained players not only depended on strength parameters but also on coordination and technical parameters. In conclusion, we could say that external loading maybe could be used as a training method, for the improvement of kicking performance as it decreases significantly kicking score but also no injuries have been mentioned in that experiment.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιδεξιότητα
Skill
Peak torque
Επιβάρυνση
Λάκτισμα
Ροπή
Kicking
Leading

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-12T10:42:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.