Νευροενδοσκοπική ανατομία του ανώτερου τμήματος της τέταρτης κοιλίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Neuroendoscopic anatomy of the superior part of the fourth verticle
Νευροενδοσκοπική ανατομία του ανώτερου τμήματος της τέταρτης κοιλίας

Σύρμος, Νικόλαος Χ.

Neuroendoscopic anatomy of the superior part of the fourth ventricle has been reported infrequently in the literature, most of the times based on laboratory experiences. Neuroendosopy offers a quite different outlook of the anatomy of the fourth ventricle and compared with the microsurgical descriptions it seems to provide a superior and detailed visualization of the superior part. Regarding to the new upcoming neuroendoscopic techniquess the superior part the fourth ventricle was examined. In a series of 50 anatomically specimens the superior part of the fourth ventricle was investigated endoscopicaly. We are able to reach the fourth ventricle via the aqueductus cerebri and coming via the cerebromedullary cistern through the foramen of Magendie. Using principally rigid and some times flexible endoscopes the basic anatomic details seen under the neuroendocope and the topographical landmarks of the approaches were investigated presented and discussed. It seems that neuroendoscopy is a unique and very useful tool that it has a place in the armamentum of the modern neurosurgeon, its application will only broaden as we gain experience in using neuroendoscopic systems. Neurosurgery may have been slow to accept the use of modern neuroendocopic instruments in the management of neurological diseases but with advent of new scopes, illumination and instruments it is a fast growing arena for minimally invasive neurosurgery. Neurosurgeons will be able to perform additional and more complicated procedures to the fourth ventricle as the neuroendocopy continues to evolve in the near future
Νευροενδοσκοπικές παρατηρήσεις και καταγραφές σχετικές με την ανατομία του ανωτέρου τμήματος της τετάρτης κοιλίας ελάχιστα αναφέρονται στην διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία. Η νευροενδοσκόπηση προσφέρει μια διαφορετική εικόνα στην ανατομία της τετάρτης κοιλίας και σε συνδυασμό με μικροχειρουργικές περιγραφές παρέχει λεπτομερείς εικόνες του ανωτέρου τμήματος της τετάρτης κοιλίας, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί ευκρινώς κατά την διάρκεια της. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η διεξαγωγή νευροενδοσκοπικών προσπελάσεων στην τετάρτη κοιλία, σε 50 πτωματικούς εγκεφάλους, που εκτελέσαμε την τελευταία πενταετία. Η μελέτη του ανωτέρου τμήματος της τετάρτης κοιλίας έγινε ενδοσκοπικά, χρησιμοποιώντας κυρίως άκαμπτα νευροενδοσκόπια και την νευροενδοσκοπικές προσπελάσεις διαμέσου του υδραγωγού και διαμέσου του τρήματος του Magendie. Στην συνέχεια, μετά την διαδικασία εξαίρεσης των πτωματικών εγκεφάλων, επιβεβαιώθηκε μακροανατομικά και μικροανατομικά. Η εφαρμογή των νευροενδοσκοπικών τεχνικών τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστούν την νευροενδοσκόπηση, πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των νευροχειρουργών για την αντιμετώπιση παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στην σύγχρονη εποχή, η αποδοχή και η διάδοση της νευροενδοσκόπησης συνδυάστηκε με την καθιέρωση των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής της ελάχιστα επεμβατικής νευροχειρουργικής. Οι σημερινοί νευροχειρουργοί, σύντομα θα βρίσκονται σε θέση να εκτελέσουν νευροενδοσκοπικές προσπελάσεις στην τετάρτη κοιλία, με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτυχία

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Brain, Anatomy
Τετάρτη κοιλία
Ενδοσκοπικές προσεγγίσεις
Neuroanatomy
Νευροενδοσκοπικές τεχνικές
Εγκέφαλος, Ανατομία
Νευροενδοσκόπηση
Νευροχειρουργική
Νευροανατομία
Ανατομία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-13T07:55:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.