δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η Αμισός του Πόντου
The Amisos of Pontos

Αλεξιάδης, Θωμάς Περικλή

Η Αμισός από την πρώτη εγκατάσταση των Ελλήνων μέχρι τον οριστικό ξεριζωμό τους το 1922. Το διαδοχικό ιστορικό πέρασμά της στον Εύξεινο Πόντο από την κατοχή των Καππαδοκών, των Περσών, των Μιθριδατών, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Τούρκων. Το έγκλημα της γενοκτονίας στην τελευταία ιστορική φάση 1914-1922.
It is represented Amisos from it's beginning, the foundation from Greeks, until the persecutions and the uprooting in 1922. It's history through years in Euxeinos Pontus under capture of Cappadocians, Persians, Mithridates, Romans, Byzantines and Turkish. The last historical phase 1914-1922 that refers to the crime of Greek genocide in Eyxeinos Pontus.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Communitism
Church
Αμισός
Γενοκτονία
Political history
Persecutions
Amisos
Διωγμοί
Εκκλησία
Πολιτική ιστορία
Κοινοτισμός
Genocide

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-13T10:15:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.