Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ιατρικού φακέλλου και ιατρικών δεδομένων για το εργαστήριο ύπνου της Β-πνευμονολογικής κλινικής του ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Development of an application that manages medical files and medical data for the sleep loeb at b-lung clinic of GHT G. Papanicolaou
Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ιατρικού φακέλλου και ιατρικών δεδομένων για το εργαστήριο ύπνου της Β-πνευμονολογικής κλινικής του ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος Δημητρίου

The purpose of the current thesis is an application development for the Sleep Lab of B-Pneumonologic Clinic of G.H.T. G. Papanikolaou that will allow the computerization of the data daily recorded at the lab. The goal of the present work is the facilitation of the lab stuff work concerning the organization, search and management of the information collected. In brief, not olny a database has been designed where all lab's data are stored (i.e. patient info, PSG recordings etc.), but also a web interface so as to optimize user's connection with the database and ease the management of the database records. The application development was established via the utilization of six (6) programing languages.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής, για το Εργαστήριο Ύπνου της Β-Πνευμονολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που θα επιτρέπει την μηχανοργάνωση των δεδομένων που καταγράφονται καθημερινά στο εργαστήριο. Στόχος της εργασίας είναι η διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων του εργαστηρίου στην οργάνωση, αναζήτηση και διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγουν.Συνοπτικά, έχει σχεδιαστεί μία βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα του εργαστηρίου (π.χ. στοιχεία ασθενών, PSG καταγραφές κτλ.), και μία διεπαφή σε μορφή ιστότοπου για την καλύτερη επικοινωνία του χρήστη με τη βάση δεδομένων και την ευκολότερη διαχείριση των εγγραφών ης βάσης. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν 6 συνολικά γλώσσες προγραμματισμού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου
Ιατρικός φάκελος (ηλεκτρονικός)
Medical file
Polysamnography
Εργαστήριο ύπνου
Sleep lab

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-14T10:04:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Πληροφορική

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)