δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εργαστηριακές Ασκήσεις Δικτύων Η/Υ
Laboratory Exercises in Networks

Σιάκας, Ερρίκος Πασχάλη

The present post-graduate thesis comprises the construction of laboratory exercises in network environments. Especially, they are examined two network protocols, the NAT protocol and the OSPF protocol, and its extension, the Multiarea OSPF, realized in networks that use Cisco routers.For each protocol it is provided theoretical approach followed by an exercise where the protocol is applied. It becomes comprehensive reference of the usefulness and of the adjustments where the above protocols are admitted for the resolution of the exercises.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή περιλαμβάνει την κατασκευή εργαστηριακών ασκήσεων σε δικτυακά περιβάλλοντα.Συγκεκριμένα, εξετάζονται δύο δικτυακά πρωτόκολλα, το ΝΑΤ και το OSPF, καθώς και η επέκταση του, το Multiarea OSPF, υλοποιημένα σε δρομολογητές της Cisco.Για κάθε πρωτόκολλο παρέχεται θεωρητική προσέγγιση και στη συνέχεια ακολουθεί άσκηση όπου εφαρμόζεται το πρωτόκολλο. Γίνεται εκτενής αναφορά της χρησιμότητας και των διαφόρων ρυθμίσεων που επιδέχονται τα παραπάνω πρωτόκολλα για την επίλυση των ασκήσεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

NAT
Networks
W871
Cisco
Router
Exercises
OSFP
Δρομολογητές
Δίκτυα
Ασκήσεις
Πρωτόκολλο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-14T11:49:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.