Καλλιεργητικές τεχνικές για το διαχωρισμό των ζυμομυκήτων Caudida albicans και Candida dubliniensis

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Cultural techniques for the discrimination between Candida albicans and Candida dubliniensis
Καλλιεργητικές τεχνικές για το διαχωρισμό των ζυμομυκήτων Caudida albicans και Candida dubliniensis

Τέγου, Δάφνη Νικόλαου

Ο ζυμομύκητας C. dubliniensis έχει συσχετιστεί με τη μυκητιασική νόσο σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από σακχαρώδη διαβήτη ή λοίμωξη με τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV), καθώς και σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, π.χ. καρκινοπαθείς υπό κυτταροτοξική χημειοθεραπεία ή άτομα μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η συχνότητα των σοβαρών λοιμώξεων που οφείλονται στον C. dubliniensis, καθώς επίσης και η αντίσταση που παρουσιάζει αυτός ο μύκητας στην φλουκοναζόλη και στην αμφοτερικίνη Β, επιβάλλουν την ταυτοποίηση του παθογόνου αυτού ζυμομύκητα. Λόγω του υψηλού βαθμού φαινοτυπικής ομοιότητας που παρουσιάζει με τον C. albicans, η ανίχνευση του C. dubliniensis σε καλλιέργεια κλινικών δειγμάτων, απαιτεί ιδιαίτερες μεθόδους απομόνωσης και ταυτοποίησης, που είναι χρονοβόρες και αυξάνουν σημαντικά το κόστος της διαδικασίας. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν διάφορα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά με σκοπό την ταυτοποίηση ζυμομυκήτων σε πρώτη καλλιέργεια κλινικών δειγμάτων. Ιδιαίτερα, μελετήθηκε η μορφολογία των αποικιών σε άγαρ εκχυλίσματος καπνού (Tobacco Agar) και η επίδραση της θερμοκρασίας, του pH, της γλυκόζης και της πεπτόνης στην μορφολογία τους. Βρέθηκε ότι ο C. dubliniensis σχηματίζει αποικίες με ανώμαλη επιφάνεια και υφές, ενώ οι αποικίες του C. albicans έχουν λεία επιφάνεια χωρίς υφές. Ο σχηματισμός των υφών εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το χρόνο επώασης. Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σε ποικίλο βαθμό τον σχηματισμό υφών είναι η προσθήκη πεπτόνης και γλυκόζης καθώς και το pH του Tobacco Agar. Εκτός του C. dubliniensis υφές μπορούν να σχηματίσουν στο Tobacco Agar οι ζυμομύκητες C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis και C. lusitaniae.
Phenotypic characteristics for the discrimination of yeasts in first culture of clinical samples was studied C. dubliniensis forms rough colonies with hyphal fringes in Tobacco agar at 26C. C. albicans forms smooth colonies without hyphal fringes at the same conditions. Factors that can affect the formation of hyphal fringes are : temperature, peptone, glucose and pH of the culture media.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Candida albicans
Discrimination
Αγαρ καπνού
Tobacco agar
Phenotypic methods
Molecular methods
Φαινοτυπικές μέθοδοι
Ταυτοποίηση
Candida dubliniensis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-15T06:56:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.