δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Πελατοκεντρική προσέγγιση CRM (Customer Relationship management) στον τομέα των Υπηρεσιών
CRM in services

Μπόλλα, Χρυσοπηγή Αστέριου

Εκτενής παρουσίαση της νέας φιλοσοφίας CRM για τις επιχειρήσεις, εννοιών κλειδιά πχ. αξία πελάτη, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βάσει γνώσης και ανάλυση τομέα Υπηρεσιών. Παρουσίαση θεωρητικών μοντέλων CRM και έπειτα πρόταση ενός νέου μοντέλου μέσω εμπειρικής μελέτης σε επιχειρήσεις του ελλαδικού χώρου.
Presentation of the philosophie of the new strategie of enterprises, called CRM, Presentation of key words for CRM as CLV (customer lifetime value), knowledge management and services vs products. Lastly presentation of theoretical models of CRM and proposal of new one model by research to Greek enterprises.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Technology
Customer retention
Επικερδείς πελάτες
Κέρδος
Key customers
Profit
Διοίκηση πελατειακών σχέσεων
Knowledge
Διατήρηση πελάτη
Γνώση για πελάτη
Τεχνολογία
CRM

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-20T08:22:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.