Το διονυσιακό ένστικτο και η δολοφονία του Θεού από τον ευγενή τύπο ηθικής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The dionysic instict of the murder of the God from the gentle type of ethics
Το διονυσιακό ένστικτο και η δολοφονία του Θεού από τον ευγενή τύπο ηθικής

Συργιάννης, Χάρης Νικολάου

With the dionysic instict man sets himself from his ethical boundaries and lives the simplicity of his shape. God is played out. God is murdered by man and in his place a new divinity is created. Man from man is God (Homo homini Deus)
Με το διονυσιακό ένστικτο ο άνθρωπος απελευθερώνεται από τα ηθικά δεσμά του και βιώνει την απλότητα της μορφής του. Ο ίδιος ο θεός αποτελεί κάτι ξεπερασμένο. Ο Θεός δολοφονείται από τον άνθρωπο και στη θέση του δημιουργείται μια νέα θεότητα. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι θεός

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ethics
Dionysus-worship
Consciousness
Χριστιανισμός
Ηθική
Συνείδηση
Διόνυσος (θεότητα)-Λατρεία
Christianity
Φιλοσοφία
Philosophy

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-20T10:27:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)