Διαπολιτισμική εκπαίδευση: η επίσημη προσέγγιση του ΙΠΟΔΕ και οι επιμέρους προσανατολισμοί των παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Multicultural education: the official approach of IPODE of the greek pedagogic departments
Διαπολιτισμική εκπαίδευση: η επίσημη προσέγγιση του ΙΠΟΔΕ και οι επιμέρους προσανατολισμοί των παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας

Τσακιροπούλου, Ιωάννα Αντωνίου

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που λαμβάνουν υπόψη τη γλωσσική και πολιτισμική ετερότητα, η οποία συναντάται πλέον στις σύγχρονες κοινωνίες, αποτελούν φαινόμενο σε πολλές χώρες. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί το κατά πόσο αυτά που έχει θεσπίσει το ελληνικό κράτος για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση κυρίως με το Νόμο 2413/96, βοηθούν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών και παλιννοστούντων καθώς και οι θέσεις του επιστημονικού κόσμου. Εξετάζεται η πορεία της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία καθώς και το πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μητρικής και της κυρίαρχης γλώσσας. Παρουσιάζονται οι στόχοι και το έργο του ΙΠΟΔΕ (Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που ορίστηκε με την ψήφιση του παραπάνω νόμου. Αναφέρονται οι επιμέρους προσανατολισμοί των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας στα προαναφερθέντα ζητήματα μέσω της παράθεσης των απόψεων των κύριων εκπροσώπων των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιχειρείται η σκιαγράφηση του προφίλ του κάθε τμήματος, η σύγκριση της φιλοσοφίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας καθώς και η σύγκριση των απόψεων των κύριων εκπροσώπων τους με βασικά σημεία του Νόμου 2413/96.
The educational changes take into consideration lingual and cultural variances that constitute a world wide social phenomenon. The aim of the presented study was to investigate if the laws implicating in the Multicultural Education, especially Law 2413/96, contribute to the even integration of the emigrant population. Additionally, the positions of the scientific community are presented. The evolution of the Μulticultural Education in Greek society and the issue of the native and dominant language are discussed. We also present the institutions, aims and the works of IPODE (Greek Institute of Multicultural Education). Based on Law 2413/96 we present and criticize the positions of the Greek Pedagogic departments and of their main representatives.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαπολιτισμικό σχολείο
Μητρική γλώσσα
Native language
Multicultural education
Διγλωσσία
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Δεύτερη γλώσσα
Multicultural school
Bilingualism
Second language

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-20T11:46:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)