Η φιλανθρωπία στη ζωή και στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Philanthropy in life and teaching of Saint Basil the Great
Η φιλανθρωπία στη ζωή και στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου

Τανανάκη, Νικολέτα Αγγελου

Η εργασία αυτή ασχολείται με το θέμα της φιλανθρωπίας στη ζωή και στη διδασκαλία του Μ. Βασιλείου. Στη μοναχική του ζωη, την κοινωνική του δράση και την ποιμαντική μέριμνα για το λαό ως πρεσβύτερος και ως επίσκοπος ιδρύει τη Βασιλειάδα και στέλνει επιστολές.
This study is about the philanthropy in life and teaching of ST. Basil. His monastic life, his social action, his pastoral care about people whe he was a presbyter and as an episcope he buildes The Basiliad and sends letter of.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πλούτος
Poverty
Love
Φτώχεια
Philanthropy
Ελεημοσύνη
Charity
Φιλανθρωπία
Αγάπη
Wealth

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-20T11:54:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.