δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το εφαρμοστέο δίκαιο στο ναυτεργατικό ατύχημα
The law applicable to martime injuries

Μεγαπάνος, Γεώργιος Λάμπρου

Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού του ναυτεργατικού ατυχήματος στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Μετά την ανάλυση της έννοιας του ναυτεργατικού ατυχήματος όπως αυτή γίνεται δεκτή στο ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες που διατυπώθηκαν αναφορικά με τον χαρακτήρα της βιοτικής αυτής σχέσης ως ενοχή από σύμβαση ή ως αδικοπραξία. Παρουσίαση θεωρητικών απόψεων περί υπαγωγής του ναυτεργατικού ατυχήματος στο δίκαιο της σημαίας του πλοίου, καθώς και στο ελληνικό δίκαιο λόγω της φύσεως των σχετικών κανόνων της ναυτεργατικής νομοθεσίας ως αμέσου εφαρμογής/αναγκαστικού δικαίου. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των διαφόρων απόψεων.Αντιμετώπιση της συρροής στα πλαίσια του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Σύγχρονη αντιμετώπιση του ναυτεργατικού ατυχήματος υπό το πρίσμα των Κανονισμών «Ρώμη Ι» και «Ρώμη ΙΙ».
The present paper studies the law applicable to maritime injuries. In this context, after the examination of the accident of the seamen under the greek law, there are presented the principal points of view regarding the legal characterization of the maritime injuries of international nature. Positive and negative aspects of various theories, that are presented. Examination of the maritime labor accident from the point of view of the EU Regulations “Rome I”(593/2008) and “Rome II”(864/2007).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Maritime injuries
Ναυτεργατικό ατύχημα
Applicable law
Εφαρμοστέο δίκαιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-23T08:38:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.