Συνοπτικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της δομής της ανώτερης τροπόσφαιρας κατά την μεταφορά στρατοσφαιρικού όζοντος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Synoptic and dynamical characteristics of the upper troposphere during a stratospheric intrusion event
Συνοπτικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της δομής της ανώτερης τροπόσφαιρας κατά την μεταφορά στρατοσφαιρικού όζοντος

Ακριτίδης, Δημήτριος Σάββα

Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα συνοπτικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της δομής της ανώτερης τροπόσφαιρας κατά την διάρκεια ενός έντονου επεισοδίου μεταφοράς στρατοσφαιρικού αέρα έως την επιφάνεια του εδάφους στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2003. Η μελέτη των πεδίων του γεωδυναμικού ύψους σε διάφορες ισοβαρικές στάθμες δείχνει την παρουσία ενός ισχυρού αυλώνα πάνω από τον Ελλαδικό χώρο. Η εξέταση των κατακόρυφων τομών των πεδίων της ειδικής και σχετικής υγρασίας επιβεβαιώνουν την μεταφορά ξηρού στρατοσφαιρικού αέρα μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Η ανάλυση των πεδίων του δυνητικού στροβιλισμού σε διάφορες ισοβαρικές και ισεντροπικές επιφάνειες καθώς και κατακόρυφες τομές απεικονίζει την αναδίπλωση της τρατόπαυσης και την δυναμική εξέλιξη του φαινομένου. Τέλος χρησιμοποιώντας το Λαγκραντζιανό μοντέλο διασποράς σωματιδίων Flexpart, εντοπίζονται οι πηγές και η πορεία των στρατοσφαιρικών σωματιδίων, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ποσοτική μελέτη του επεισοδίου μεταφοράς όζοντος από την στρατόσφαιρα στην επιφάνεια του εδάφους.
The present study investigates the synoptic and dynamic features of the upper troposphere during an intense stratospheric intrusion event down to the earth's surface in the Athens area on 9 October 2003. The study of the geopotential height fields at various isobaric levels indicates an intense trough extending over Greece. The inspection of relative and specific humidity vertical cross-sections, confirms the transport of dry, with stratospheric origin, air down to the ground surface. Furthermore the analysis of potential vorticity fields at several isobaric and isentropic levels as well as at vertical cross-sections illustrates clearly the tropopause fold and the dynamical evolution of the event. Finally, the Langrangian particle dispersion model FLEXPART was used, in order to calculate the trajectories of air particles and the fraction of particles with stratospheric origin.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αεροχείμαρρος
Αναδίπλωση τροπόπαυσης
Jet-stream
Διανταλλαγή στρατόσφαιρας-τροπόσφαιρας
Surface ozone
Ανώτερη τροπόσφαιρα
Stratospheric intrusions
Upper troposphere
Stratosphere-to-troposphere transport
Στρατοσφαιρική εισβολή
Επιφανειακό όζον
Tropopause folds

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-23T09:26:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)