Μονωνυμικά ιδεώδη ελεύθερα τετραγώνων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Squarefree monomial ideals
Μονωνυμικά ιδεώδη ελεύθερα τετραγώνων

Καραβασίλη, Αρετή Παντελή

In this paper we focus on square free monomial ideals. We study Betti numbers via free resolutions of free modules over a polynomail ring
Σε αυτήν την εργασία ασχολουμαστε με τα μονωνυμικά ιδεώδη ελεύθερα τετραγώνων : μελετάμε τους Betti αριθμούς μέσω των ελάχιστων ελεύθερων επιλύσεων των ελεύθερων modules πάνω από έναν πολυωνυμικό δακτύλιο

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Betti αριθμοί
Ελεύθερα τετραγώνων μονωνυμικά ιδεώδη
Ελεύθερες επιλύσεις
Θεώρημα του Hochster
Square free monomial ideals
Free resolutions
Betti numbers
Hochster formula

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-10-29T08:36:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)