Πολιτική ιδεολογία και προπαγάνδα στην περιοχή της Καβάλας κατά την περίοδο 1960-1974

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Political ideology and propaganda in the region of Kavala during the period 1960-1974
Πολιτική ιδεολογία και προπαγάνδα στην περιοχή της Καβάλας κατά την περίοδο 1960-1974

Στυλιανού, Μαρία Παναγιώτη

The essay is concerned with the political ideology and propaganda during the period 1960-1974 in the region of Kavala, which had been expressed with the systematic instruction, the promotion of the ideology of the national minded greeks, the exploitation of national celebrations and of the historical memory with the purpose of ideological control and the discipline of citizens. In addition, the essay presents the factors with took over this responsibility like the army, the police, the nationalistic and patriotic organisations, the education, the church, etc. This essay is based on the material of the Confidential Archives of Prefecture of Kavala and the archives of Court of the first instance of Kavala and on the publications of the contemporary local press
Η εργασία αναφέρεται στην πολιτική ιδεολογία και προπαγάνδα της περιόδου 1960-1974 στην περιοχή της Καβάλας, η οποία εκφράστηκε με τη συστηματική διαφώτιση, την προβολή της εθνικοφροσύνης, την αξιοποίηση των επετείων και της ιστορικής μνήμης, με στόχο τον ιδεολογικό ελεγχο και την πειθάρχηση των πολιτών. Επίσης παρουσιάζει, τους φορείς που ανέλαβαν το έργο αυτό, όπως ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, οι εθνικοπατριωτικές οργανώσεις, η εκπαίδευση, η εκκλησία κ. ά. Η εργασία στηρίχθηκε σε αρχειακό υλικό (Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Νομαρχίας Καβάλας, Πρωτοδικείο Καβάλας) και στον τοπικό τύπο της εποχής

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προπαγάνδα
Εμπιστευτικό πρωτόκολλο
National minded thought
Political ideology
Confidential archives
Dictatorship
Πολιτική ιδεολογία
Propaganda
Δικτατορία
Εθνικοφροσύνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-10-29T10:59:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.