Θεσμοθέτηση προαιρετικού ολοήμερου δημοτικού σχολείου στην κυπριακή εκπαιδευτική πραγματικότητα.: Διερεύνηση του βαθμού που εφαρμόζεται η προβλεπόμενη νομοθεσία σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα προαιρετικά ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Κύπρου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
All day school
Θεσμοθέτηση προαιρετικού ολοήμερου δημοτικού σχολείου στην κυπριακή εκπαιδευτική πραγματικότητα.: Διερεύνηση του βαθμού που εφαρμόζεται η προβλεπόμενη νομοθεσία σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα προαιρετικά ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Κύπρου

Χριστοφόρου, Ανθούλα Αντρέα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση και καταγραφή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας Κύπρου, που αναφέρεται στη λειτουργία των προαιρετικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα καταγράφονται αποκλίσεις και παραβλέψεις της νομοθεσίας κατά τη λειτουργία των προαιρετικών ολοήμερων δημοτικών σχολείων, καθώς επίσης γίνεται καταγραφή προτάσεων από τους εκπαιδευτικούς για αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού
This project is an effort to present and describe the options of all day school in Cyprus. Actually is presenting the foresee legislation for the optional all day school, the problems and deficiences and also sentences for better functioning of the institution

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προτάσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή
All day school
Foresee legislation
Cyprus education
Ολοήμερο δημοτικό σχολείο
Κυπριακή εκπαιδευτική πραγματικότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-30T07:51:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)