Καθαρισμός και μελέτη ιδιοτήτων λυτικού ενζύμου από Thermus Thermophilus

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Purification and study of properties of lytic enzyme isolated from Thermus Thermophilus
Καθαρισμός και μελέτη ιδιοτήτων λυτικού ενζύμου από Thermus Thermophilus

Χουρζαμάνογλου, Γεωργία Βασιλείου

Το στέλεχος του θερμόφιλου βακτηρίου Thermus thermophilus HB8 έχει την ιδιότητα να συσσωρεύει πολυυδροξυαλκανοϊκά (PHAs) στο εσωτερικό του, όταν αναπτύσσεται σε φτωχό μέσο ανάπτυξης (Minimal Salt Medium, MSM) παρουσία γλυκονικού νατρίου. Τα PHAs μπορούν να βρουν εφαρμογές ως βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή αφού είναι θερμοπλαστικά ελαστομερή που έχουν κοινές ιδιότητες με τα πολυπροπυλένια. Συνεπώς, είναι υποψήφια να αντικαταστήσουν σε κάποιο βαθμό τα παραδοσιακά πλαστικά, τα οποία όπως είναι γνωστό δεν μπορούν να αποικοδομηθούν. Η βελτίωση των ιδιοτήτων των PHAs και η μείωση του οικονομικού κόστους σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής, αναμένεται να οδηγήσει μελλοντικά σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών, σε διάφορα πεδία, όπως στο περιβάλλον, στην ιατρική, κτλ. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επικεντρωθήκαμε στη μελέτη ενός ενζύμου που έχει δράση λυσοζύμης και βρέθηκε ότι εκκρίνεται μόνο από κύτταρα Thermus thermophilus που περιέχουν κόκκους πολυμερούς και όχι από αυτά που δεν έχουν. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των PHAs είναι κάτι που ενδιαφέρει τη μελέτη που γίνεται γι’ αυτά και μας ώθησε σε έρευνα προκειμένου να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία για την υπάρχουσα πρωτεΐνη με λυτική δράση και τις ιδιότητές της. Άλλωστε, γενικά η εξέταση μίας πρωτεΐνης-συστατικού βακτηριακών κυττάρων είναι κάτι που συντελεί στη βασική έρευνα για τα κύτταρα αυτά. Τέλος, ένα ένζυμο με λυτική δράση μπορεί να εμπλέκεται στο μηχανισμό άμυνας των Thermus thermophilus για επιβίωση (λύση του οργανισμού-επαγωγέα του) ή στην έναρξη της παθογένειας των Thermus με τη δυνατότητα προσβολής άλλων βακτηρίων. Ως εκ τούτου είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό ένζυμο μιας και οι πληροφορίες που συλλέγονται για αυτό μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη γνώση των μηχανισμών παθογένεσης. Τέλος, επιδιώξαμε να καθηλώσουμε το ένζυμο με τη λυτική δράση σε στήλη αγχιστείας προκειμένου να επιτύχουμε κάποιον βαθμό καθαρισμού της και επιλέξαμε και μία άλλη μέθοδο καθαρισμού η οποία στηρίζεται στη χρήση CuSO4*5Η2Ο
In this work, we concentrated on the study of a lytic enzyme secreted when Thermus Thermophilus were grown under PHA accumulation conditions. This enzyme was found to be located at the membanes as well as the cytosol. It's lytic activity was determined with lysoplate and turbidity assay. The optimal pH values of its activity was pH-8 at 25C and the optimal temperature was 65C. This enzyme was purified mostly with affinity chromatography on Chitopearl column.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυϋδροξυαλκανοϊκά
IagB(πρωτεΐνη επιδρομής)
Thermus thermophilus
IagB (invasion protein)
Λυσοζύμη
Λυτική δράση
Secretion system
Σύστημα έκκρισης
Polyhydroxyalkanoates
Lytic activity
Lysozyme

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-30T08:39:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)