Ανάπτυξη συστήματος διαδραστικής δημιουργίας και διαχείρισης κινούμενης εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, με χρήση εξειδικευμένης ενδυμασίας, (data suit) και αισθητήρων κίνησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
System development of an interactive environment controlling audiovisual images in real time, using data suit and motion sensors
Ανάπτυξη συστήματος διαδραστικής δημιουργίας και διαχείρισης κινούμενης εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, με χρήση εξειδικευμένης ενδυμασίας, (data suit) και αισθητήρων κίνησης

Αλμπανάκης, Ευάγγελος Αντωνίου

The object of this project is to study, construct and present an interactive environment using a large number of current technologies to create and control audiovisual events in real time displaying them in a continuous spectrum. The interactive environment is using computer technology, MIDI protocol, sensors, a position-tracking camera, video, surround sound and MAX/MSP, Isadora, Live programming. The interaction becomes possible through the system and a dancer – user.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη, κατασκευή και παρουσίαση ενός διαδραστικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιεί ένα πλήθος σύγχρονων τεχνολογιών για τον έλεγχο και τη δημιουργία οπτικοακουστικών συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, ενταγμένων σε ένα ενιαίο σύνολο μιας διαδραστικής παράστασης. Το διαδραστικό περιβάλλον χρησιμοποιεί τεχνολογίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρωτόκολλο MIDI, αισθητήρες, κάμερα εντοπισμού θέσης, βίντεο, surround ήχο και προγραμματισμό στα λογισμικά MAX/MSP, Isadora, Live. H διάδραση πραγματοποιείται ανάμεσα στο σύστημα και σε έναν χορευτή - χρήστη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Voltage-to-MIDI converter
Interaction, Interactive environment
Interactive performance, iInteractive Dance
MAX/MSP
Flex sensor, Bend sensor
Αισθητήρας λυγίσματος
Διαδραστική εγκατάσταση
Isadora
Διαδραστικό περιβάλλον
Διαδραστικότητα, Διάδραση
Αλληλεπίδραση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-30T10:18:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)