Προβλήματα της πολυπολιτισμικής τάξης στην Κυπριακή Β'θμια εκπαίδευση: το θέμα της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας από το σχολικό εγχειρίδιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Problems of a multicultural Cypriot secondary education class: the issue of teaching history from the school history handbook
Προβλήματα της πολυπολιτισμικής τάξης στην Κυπριακή Β'θμια εκπαίδευση: το θέμα της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας από το σχολικό εγχειρίδιο

Νικολάου, Νικόλαος Μιχαήλ

Η διπλωματική εξετάζει τα προβλήματα που προκύπτουν σε μια πολυπολιτισμική αίθουσα διδασκαλίας ιστορίας, στην Β'θμια Κυπριακή εκπαίδευση. Εξετάζεται η εθνολογική σύνθεση, των εθνικά ετερόκλητων μαθητών και τα εγχειρίδια ιστορίας χωρών προέλευσης τους. Παρουσιάζονται επιστημονικοί τρόποι διδακτικής της ιστορίας σε πολυεθνική τάξη και γίνεται εξέταση εκπαιδευτικών συστημάτων και αναλυτικών προγραμμάτων χωρών με πολυεθνικές κοινωνίες. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην προσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η έρευνα πεδίου στοχεύει στην επισήμανση σημείων τριβής στα εγχειρίδια ανάμεσα σε μαθητές που αποτελούν πολυπολιτισμικό ακροατήριο.
This thesis examines problems of a multicultural teaching class of a secondary Cyprus school. The ethnological synthesis of foreigner students is examined together with their history books of their country of origin. Scientific ways of history teaching in a multi-cultural class are presented and educational systems and national curriculums in countries with multicultural societies are studied. The approach between Greek-Cypriots and Turkish-Cypriots throught history is separately mentioned. The case study aims to identify controversial sensitive issues between history books (Greek and Cypriot books) that are taught to students in multicultural audiences.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πολυπολιτισμικότητα
Αμφιλεγόμενα σημεία τριβής
Ιστορία
Nation-history
Αντικρουόμενη ιστορία
Controversial sensitive subjects
Multicultural
Εθνος-ιστορία
History
Multiperspectivity
Πολυπρισματική μέθοδος
Controversial history

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-30T12:07:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.