Το ομιλητικό έργου μητροπολίτη 'Ορους Λιβάνου Γεωργίου Khodr και οι θέσεις του για το γάμο και την οικογένεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Metropolitan George Khodr's homilies concernign his beliefs on marriage and family
Το ομιλητικό έργου μητροπολίτη 'Ορους Λιβάνου Γεωργίου Khodr και οι θέσεις του για το γάμο και την οικογένεια

Sharbak, Rami I.

Η εξέταση του ομιλητικού έργου του Μητροπολίτη Γεωργίου Khodr και οι θέσεις του για το γάμο και την οικογένεια μας προσέφεραν πολλά στοιχεία και συμπεράσματα που αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της συμβολής του με τη διακονία του λόγου στην ποιμαντική της Εκκλησίας σχετικά με το γάμο και την οικογένεια. Το μήνυμα των προσφωνήσεων, των γραπτών κηρυγμάτων και των άρθρων που εξετάσαμε τονίζει το πνευματικό, χριστοκεντρικό και εσχατολογικό νόημα του θεσμού του γάμου και της οικογένειας. Περιβάλλει με αξία και τιμή τη γυναίκα και το παιδί μέσα σε μία αραβική κοινωνία, η οποία δεν τους έχει αποδώσει έως σήμερα την επιβεβλημένη αξία. Προβάλλει επίσης την αγάπη και τη διακονία του άλλου ως βάση των συζυγικών και οικογενειακών σχέσεων. Ένα τέτοιο μήνυμα δύναται να εμπνεύσει τους ποιμένες και ιεροκήρυκες που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Στη διαμόρφωση αυτού του μηνύματος από τον Khodr αυτό που προκαλεί εξαρχής εντύπωση είναι η αντιμετώπιση της κάθε ομάδας αποδεκτών με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της. Στις προσφωνήσεις των τελετών γάμου απευθύνεται πρωτίστως στους νεόνυμφους υπενθυμίζοντάς τους, με πατρικό τόνο, τα νέα τους καθήκοντα και τις νέες τους υποχρεώσεις, τις οποίες επιβάλλει η καινούρια τους ζωή και παρουσιάζοντας την ορθόδοξη θεολογία του χριστιανικού γάμου, σύμφωνα με την οποία η εν Χριστώ συζυγία είναι εικόνα της ενώσεως και της αγάπης του Χριστού με την Εκκλησία. Στα γραπτά κηρύγματα του «Raᵒīaty» γράφει με απλή γλώσσα και απέριττο ύφος για να προσληφθεί εύκολα το μήνυμα από τους πιστούς της επαρχίας του, στους οποίους ο Μητροπολίτης απευθύνεται ως πατέρας που γνωρίζει τα προβλήματα, τους πόνους και τις ανάγκες των τέκνων του και ως ποιμένας που προσπαθεί να οδηγεί τα λογικά του πρόβατα σε υγιείς συζυγικές και οικογενειακές σχέσεις. Τον παρακολουθήσαμε τελικά να επικοινωνεί με ευρύτερο αναγνωστικό κοινό στις σελίδες των εφημερίδων «Lisān Āl Ḥāl» και «Āl Nahār», όπου εμφανίζεται ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Georges Khodr, ο οποίος έχει ως καθήκον του να κωδικοποιήσει το λόγο του Θεού σε καινούρια γλώσσα που είναι αποδεκτή από το σύγχρονο αναγνώστη
Metropolitan George Khodr’s homilies concerning his beliefs on marriage and family provide a variety of clues that illustrate the importance of his conclusions to the pastoral theology of the church regarding marriage and family, via the kerygma. The message he delivers in wedding ceremonies, written sermons and articles points out the spiritual, christocentric and eschatological meaning of the institution of marriage and family. His message embraces women and children with respect and honour in an Arab society that still does not accord them proper dignity. He also expresses as foundational that love and attention to the other person necessary to conjugal and family relationships. This message is very inspiring to pastors and the preachers who deal with such subjects. Metropolitan George Khodr makes an astounding impression in how he fashions his message in different ways to different groups of listeners, each in their own unique situations. In his wedding speeches he firstly and foremostly addresses the newlyweds, reminding them in a paternal manner of the new duties and obligations which their new life demands. He thus fully expresses the Orthodox theology of Christian marriage, where the union and love between Christ and his Church is mirrored in the marriage between husband and wife. In the written sermons «Raᵒīaty», he uses simple words and a plain tone so that his message will be easily conveyed to the members of his parish. The Metropolitan approaches them as if he were a father who knows his children’s problems, worries, aches and needs. Like a shepherd, he tries to lead those reasonable sheep into healthy conjugal and family relationships. Finally, he communicates with a vast number of readers through the pages of the «Lisān Āl Ḥāl» and «Āl Nahār» newspapers, where he translates God’s Words into a new language that was appropriate for the common reader.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Γάμος
George Khodr
Ορους Λιβάνου
Marriage, Religious aspects
Ομιλητικό
Family
Γεωργίου
Family, Religious aspects
Οικογένεια, Θρησκευτικές απόψεις
Marriage
Γάμος, Θρησκευτικές απόψεις
Οικογένεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-02T10:06:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.