Νεοελληνική επιστολογραφία 17ος - 19ος αιώνας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The modern greek correspondence between 17th and 19th century
Νεοελληνική επιστολογραφία 17ος - 19ος αιώνας

Σταυρόπουλος, Γρηγόριος Στ.

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξέλιξη της επιστολής, ως γραμματειακού είδους και κυρίως σε ότι αφορά τη σύνθεση, τις πηγές, τη γλώσσα, τη θεματολογία. Ταυτόχρονα με την εξέταση των κειμένων των σημαντικότερων επιστολογράφων της περιόδου ανάμεσα στον δέκατο έβδομο και δέκατο ένατο αιώνα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν ιστορικά γεγονότα της περιόδου, καθώς και άλλα που σχετίζοντα με εκκλησιαστικά ζητήματα αλλά και με θέματα εκπαίδευσης
This essay is refering to the evolvement of the modern greek correspondence as a branch of literature, mainly on issues concerning composition origins, language and contents. While examining the texts of the most profound letter writers of the period between the 17h and the 19th century, also refers to paraller historic events and also issues concerning church matters as well as education one's

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Script
Νεοελληνικά γράμματα
Επιστολάριο
Greek letters, Modern
Letter manuals
Αλληλογραφία
Letter
Γράμμα
Υφος
Language
Επιστολή
Γλώσσα
Letter writing, Greek
Correspondence
Style
Επιστολογραφία, Ελληνική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-02T10:24:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.