Συμβολική δυναμική, διαμερίσεις Markov και μουσική από το χαος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Symbolic dynamic, Markov partition Chaotic music
Συμβολική δυναμική, διαμερίσεις Markov και μουσική από το χαος

Ακριτίδης, Παναγιώτης Ακρίτα

Symbolic dynamic, Markov partition, Chaotic music
Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφεται η συμβολική αναπαράσταση δυναμικών συστημάτων μέσω Διαμέρισεων. Ορίζεται η Διαμέριση Markov και κατασκευάζεται αλγόριθμος εντοπισμού Διαμερίσεων Markov σε απεικονίσεις. Επίσης προσδιορίζονται τα είδη σφαλμάτων που εμφανίζονται, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Παρατίθενται διάφορα παραδείγματα Διαμερίσεων Markov σε απεικονίσεις και συνάγονται συμπεράσματα. Τέλος παρουσιάζεται εφαρμογή των Διαμερίσεων Markov για Μουσική Συμβολική Απεικόνιση των Δυναμικών Συστημάτων που οδηγεί στη «Μουσική του Χάους».

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασαφή διαμέριση
Διαμέριση Markov
Dynamic system
Δυναμικά συστήματα
Markov partition
Μουσική του Χάους
Chaotic music

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-02T12:15:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)