Η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας: εξελίξεις και οσμώσεις μεταξύ ΕΣΔΑ και ελληνικής έννομης τάξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Freedom of religion: evolution and co-existance of ECHR and national constitution
Η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας: εξελίξεις και οσμώσεις μεταξύ ΕΣΔΑ και ελληνικής έννομης τάξης

Γκούμα, Δανάη Φωτάκη

Η θρησκευτική ελευθερία στα πλαίσια του σύγχρονου νομικού κόσμου απολαμβάνει διπλής προστασίας τόσο στα πλαίσια του Εθνικού Συντάγματος (αρ, 13) όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προσέγγιση του ατομικού αυτού δικαιώματος υπό το πρίσμα της διπλής ιδιότητας των σύγχρονων φορέων του, ως ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών
The human right of freedom of religion is protected nowadays both by the greek constitution as well as by the European Convention of Human Rights. The subject of this research is the approach of the above right given the double identity of the modern citizen as a member of the greek and the european society

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πεποιθήσεις
Religious freedom
ΕΣΔΑ
Beliefs
Σύνταγμα
ECHR
Right
Θρησκευτική ελευθερία
Δικαίωμα
Constitution

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-04T07:29:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)