Το συγκρότημα των Θερμών του κεντρικού δρόμου του Δίου. Ανασκαφή 1977-2007

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The central road baths of Dion
Το συγκρότημα των Θερμών του κεντρικού δρόμου του Δίου. Ανασκαφή 1977-2007

Ουλκέρογλου, Αναστάσιος Κυριάκου

Θέμα της εργασίας αποτελεί η μελέτη του ρωμαϊκού συγκροτήματος θερμών που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο (cardo maximus) της πόλης του Δίου, απέναντι από το λεγόμενο «Μνημείο των Ασπίδων». Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή του αρχιτεκτονικού σχεδίου, η περιγραφή και αναγνώριση των χώρων του και εν τέλει η διάκριση και η χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων του κτιρίου με βάση την τοιχοδομία και τα ευρήματα.
Τhe subject of this paper is the study of the roman bath complex which is found eastern of the central road (cardo maximus) of Dion, opposite the so-called "Monument of Shields". Τhe objective of the research is the description of its architectural design, the description and identification of its rooms and ultimately the discrimination and dating of the building phases of the complex based on the contruction and the findings.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βαλανείο
Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική
Balneum-a
Dion
Λουτρά
Θέρμες
Δίον
Thermae
Roman architecture
Baths

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-04T09:02:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)