Προβαπτισματικές τελετουργίες κατά τις μαρτυρίες των αρχαίων λειτουργικών πηγών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Pre-baptismal rites according the testimonies of the ancient liturgical sources
Προβαπτισματικές τελετουργίες κατά τις μαρτυρίες των αρχαίων λειτουργικών πηγών

Μελισσάρης, Περικλής Χρήστου

In this study an effort has been made to present the prebaptismal rites, their origin and their evolution by the means of the old liturgical sources. it is given a draft presentation of the prebaptismal rites of the first day of the birth with some cooments on women purgation (purification). Also of the eight day (nomination) and of the 40th day (ecclesiasmos). There are some comments on the inscribing of the competents, on the competents and on the catechesis. it is also given informations about the illuminants and the frame of faith and about the prebaptismal fast. Finally it is given an account to the meaning of the prebaptismal care-preparation of the Old Church, which is followed by the importance of this preparation for us today
Στη μελέτη αυτή έγινε προσπάθεια παρουσιάσεως των προβαπτισματικών ακολουθιών, η απαρχή τους-προέλευση και η εξέλιξή τους μέσω παλαιών λειτουργικών πηγών. Παρουσιάζονται αδρά οι προβαπτισματικές ακολουθίες της α΄μέρας γεννήσεως με σχολιασμό περι των γυναικείων καθαρμών, της η' ημέρας (της ονοματοδοσίας) καθώς και της μ' ημέρας (εκκλησιασμός). Ακολουθούν σχόλια περί της εγγραφής στις δέλτους των κατηχουμένων, και της κατηχήσεως. Δίδονται πληροφορίες περί των προς το άγιο Φώτισμα ευτρεπιζομένων και περί των στοιχείων εκείνων που περιλαμβάνει η σημερινή ακολουθία της Κατηχήσεως (εξορκισμοί, απόταξη, σύνταξη, ομολογία πίστεως) και περί της προβαπτισματικής νηστείας. Τέλος δίδεται μια αναφορά στο νόημα της προβαπτισματικής μέριμνας της Αρχαίας Εκκλησίας και ακολουθούν αναφορές στη σημασία της προβαπτισματικής προετοιμασίας για το σήμερα

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προβαπτισματικές ακολουθίες
Καθαρμοί γυναικών
Prebaptismal rites
Competents-Illuminents
Κατήχηση
Cathechesis
Purgation
Κατηχούμενοι-φωτιζόμενοι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T09:13:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.