δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διάγνωση γνώσης σε 3 ελληνικές επιχειρήσεις
Knowledge auditing in 3 greek enterprises

Τίκβα, Χριστίνα Βασιλείου

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενό της την διάγνωση γνώσης σε 3 ελληνικές επιχειρήσεις. Για τη διάγνωση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα δεδομένα που συλλέχθηκαν εφαρμόστηκε παραγοντική ανάλυση, και στη συνέχεια ακολούθησε επεξεργασία των λανθανουσών μεταβλητών από την οποία προέκυψαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
The purpose of the present work is the knowledge auditing in 3 Greek enterprises. For the knowledge auditing was used a questionnaire that was developed by the technological park Thessaloniki in collaboration with the Aristotelian University Thessaloniki. Factor analysis was applied, and afterwards it followed treatment of latent variables.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Knowledge auditing
Statistical analysis
Διάγνωση γνώσης
Στατιστική ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-04T11:12:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.