Βελτιστοποίηση συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας στον φωτισμό τούνελ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Improving a lowest-consumption tunnel lighting system
Βελτιστοποίηση συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας στον φωτισμό τούνελ

Τριανταφυλλίδης, Αναστάσιος Γεωργίου

Η εργασία αυτή ασχολείται με ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας το οποίο βρίσκει εφαρμογή στον φωτισμό των τούνελ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν κάποιες τεχνικές οι οποίες ρυθμίζουν την ποσότητα φωτός στο τούνελ.
The purpose of this paper is to investigate a new energy consumption system which is applicable to thetunel's lighting. For that reason, several methods are used to measure the lighting into tunels.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Lowest consumption tunnel lighting
Οδικός φωτισμός
Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας
Look through percentage
Νοήμονες πράκτορες
Φωτισμός σηράγγων
Dimming
Software agents
Agents management system
Tunnel lighting programms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-05T11:47:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.