Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης μέσα από τη διδασκαλία αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας: η περίπτωση της επίλυσης προβλημάτων στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Learning difficulties. The teaching of analytical methods of processing the mathematical problem in primary school
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης μέσα από τη διδασκαλία αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας: η περίπτωση της επίλυσης προβλημάτων στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου

Δαραής, Κωνσταντίνος Αντωνίου

Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της διδασκαλίας αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας των μαθηματικών λεκτικών προβλημάτων μέσα από την οργάνωση των μαθητών της τάξης σε ομάδες. Υλοποιήθηκε σε μια στ' τάξη δημοτικού σχολείου και αξιολόγησε την πρόοδο των μαθητών τόσο με ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια με αναφορά στη βελτίωση των μαθητών απέναντι στο μαθηματικό λεκτικό πρόβλημα
The topic of this thesis is the teaching of analytical methods and its role in mathematical problem solving. The compilation of its main corpus was based on a teaching whic took place in a 6th grade of a primary school. The assessement of the data of this field research is both qualitative and quantitative

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαθηματικό πρόβλημα
Δυσκολίες μάθησης
Διδασκαλία σε ομάδες
Learning difficulties
Αναλυτικές μέθοδοι επεξεργασίας
Teaching in groups
Teaching of analytical methods of process
Problem solving

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-06T08:25:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)