Η επίδραση του Ισλάμ στον κοινωνικό ιστό και το εκπαιδευτικό σύστημα της μειονότητας της Δ. Θράκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The influence of the islam to the society and the educational system of the minority of West Thrace
Η επίδραση του Ισλάμ στον κοινωνικό ιστό και το εκπαιδευτικό σύστημα της μειονότητας της Δ. Θράκης

Χατζίκος, Γεώργιος Νικολάου

In this research are being described firstly the basic principales of the islamic society and the educational system of the minorities of West Thrace and secondly the influence of the Islam in the society and the education as well as the weaknesses that is in the islamic world. Comparisons between christianity and islam on social affairs have also been conducted. Finally the peculiar system of administration justice which exists in West Trhace has been examined
Στην παρούσα εργασία περιγράφηκαν οι βασικές αρχές της ισλαμικής κοινωνίας και το εκπαιδευτικό σύστημα των μειονοτήτων της Δ. θράκης. Επίσης μελετήθηκαν οι επιδράσεις του Ισλάμ μέσα στην κοινωνία και την εκπαίδευση καθώς και οι αδυναμίες που προκαλούνται μέσα στον ισλαμικό κόσμο. Παράλληλα έγιναν συγκρίσεις του χριστιανισμού με το ισλάμ με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και εξετάστηκε το ιδιαίτερο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που υπάρχει στη Δυτική θράκη

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μειονότητα
Islam and education
The historical presence of Islam to the minority
Επίδραση του ισλάμ στη μειονότητα
Η απονομή δικαιοσύνης στη Δ. Θράκη
Ισλάμ κι εκπαίδευση
School text books in the education of the minority
Administration of justice in West Thrace
Ιστορική εμφάνιση του ισλάμ
Intercultural education in the minority
Σχολικά εγχειρίδια στη μειονοτική εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-06T12:06:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)