δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μαθησιακή επάρκεια σε μαθητές που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για προβλήματα σχολικής μάθησης
Learning awareness in pupils at risk

Γιατράκου, Ανδρομάχη Παναγιώτη

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται την εξής υπόθεση : ενας μαθητής με χαμηλή επίδοση, πιθανά δεν διαθέτει μαθησιακή επάρκεια. Τα παιδιά με χαμηλή επίδοση, τα οποία δεν διαθέτουν μαθησιακή επάρκεια, εχουν τον κίνδυνο να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Το εργαλείο που εφαρμόστηκε σε 120 παιδιά (προσχολικής-νηπιακής-πρώτης σχολικής ηλικίας) είναι το DTLA:P-3, που απαιτεί συνδυασμό νοητικής ικανότητας και διεργασίας και η εφαρμογή του επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση.
This research is based on the assumption that if a student has low achievement in school, then probably has no learning awareness. Besides, children with low achievement, who have no learning awareness, are at risk for learning difficulties. The tool that has been applied to 120 children (pre-school, kindergarden, first grade) is DTLA-P3 that demands a conjuction of ability and aptitude. The research assumption is finally confirmed

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ability
Learning difficulties/disabilities
Intelligence
Επίδοση
Aptitude
Νοητική ικανότητα
Mental defficiency
Learning awareness
Diagnostic test
Μαθησιακές δυσκολίες
Διαγνωστικά κριτήρια
DTLA P3
Νοητική ανεπάρκεια
Μαθησιακή ικανότητα
Achievement

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-06T12:29:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.