Σχέσεις ορθοδόξων-ρωμαιοκαθολικών στην Τήνο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Relations between orthodox and roman catholics in Tinos
Σχέσεις ορθοδόξων-ρωμαιοκαθολικών στην Τήνο

Τουφεκλή, Μαριγούλα Σταύρου

The main idea of this dissertation is the attempt to distinguish the harmonic peaceful coexistence of the people who belong in two different religious dogmas (orthodox-catholics). Moreover, the dissertation is focused in the crucial role of religion in the process of making identities or human societies. People who bleong in the same human society it is possible to have different religious constrictions. One of the essential targets of this trying is to focus in the interaction between people who believe in different doctrines and how this interaction influences the evolution of the particular human society
Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της εργασίας εντοπίζεται στην προσπάθεια ανάδειξης της αρμονικής συνύπαρξης των δύο δογμάτων, της διαφορετικότητας που προσδίδει το θρήσκευμα στην ταυτότητα μιας ανθρώπινης κοινότητας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διαφορετικότητα αυτή, στα πλαίσια μιας δημοκρατικής πολιτείας

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Greek evolution
Ρωμαιοκαθολικοί
Διαχριστιανικές σχέσεις
Worship
Interchristian relations
Orthodox
Ελληνική επανάσταση
Λατρεία
Ορθόδοξοι
Tinos
Τήνος
Catholics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-06T13:21:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)