Μελέτη της δράσης της ιξωδοκαναλοστομίας (viscocanalostomy) σε διάφορες μορφές γλαυκωμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Studying the efficacy of viscocanalostomy in various glaucoma variants
Μελέτη της δράσης της ιξωδοκαναλοστομίας (viscocanalostomy) σε διάφορες μορφές γλαυκωμάτων

Στάγκος, Αλέξανδρος - Αθανάσιος Ν.

The purpose of the current effort was to address some of the issues raised by AAO, to investigate the efficacy and safety of viscocanalostomy in the management of various glaucoma types as well as to explore the effect of learning curve on the surgical outcome of this non-penetrating glaucoma surgical modality.
Το ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ του παρόντος πονήματος περιλαμβάνει την εισαγωγή (όπου τονίζεται ότι κύριος σκοπός της διατριβής είναι να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της επιτροπής της ΑΑΟ Ophthalmic Technology Assessment; Non Penetrating Glaucoma Surgery 2001), στοιχειώδη ταξινόμηση των γλαυκωμάτων, στοιχεία ανατομίας της παραγωγής και αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, σύγχρονες αντιλήψεις για την παραγωγή και αποχέτευση του ΥΥ, αναδρομή στη θεραπεία των γλαυκωμάτων όπου τονίζεται ότι η κατεξοχήν χειρουργική αντιμετώπιση είναι και σήμερα η τραμπεκουλεκτομή, που, όμως, συνοδεύεται από σημαντικές διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Το ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ του παρόντος πονήματος αποτελεί τη βασική συμβολή μας στη μελέτη της δράσης της ιξωδοκαναλοστομίας σε διάφορες μορφές γλαυκωμάτων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Glaucoma, Surgery
Phacoviscocanalostomy
Deep sclerectomy
Juvenile Open Angle Glaucoma
Χειρουργική γλαυκώματος
Νεανικό γλαύκωμα και ιξωδοκαναλοστομία
Γλαύκωμα, Χειρουργική
Γλαύκωμα
Viscocanalostomy
Open angle glaucoma (OAG)
Glaucoma surgery
Ιξωδοκαναλοστομία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-09T09:16:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.