δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Simulation with automod
Προσομοίωση με το Automod

Πιστόλας, Κωνσταντίνος Νικολάου

Προσομοίωση μοντέλων με τη χρήση του λογισμικού πακέτου προσομοίωσης AutoMod. Αρχικά κατασκευάζεται ένα μοντέλο προσομοίωσης και στη συνέχεια εκτελείται. Γίνεται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και μελετούνται κάποια εναλλακτικά σενάρια. Τέλος, παρατίθενται κάποιες μελέτες περιπτώσεων.
Model simulation using simulation software AutoMod. Firstly, a simulation model is built and then it is executed. A statistical analysis of the simulation results and some alternative scenarios are also available in this study. Finally, some case studies of real-world simulations are presented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Automod
Model building and running
Simulation
Μελέτες περιπτώσεων
Κατασκευή μοντέλου
Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων
case studies
Προσομοίωση
Εναλλακτικά σενάρια προσομοίωσης
Statistical analysis of results
Alternative simulation scenarios
Εκτέλεση μοντέλου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-11-09T11:55:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.