δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το έργο του Τζιορντάνο Μπρούνο, De Magia
The work og Giordano Bruno, "De magia'

Φιλιππίδου, Σμαρώ Νικόλαου

Το ενδιαφέρον για τη μαγεία στην αρχαιότητα αποκαλύπτεται από την πληθώρα των πηγών και των μαρτυριών που έχουν σωθεί. Κείμενα σε πάπυρο, επιγραφές, αλλά και αναθηματικές πλάκες αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση με τη μαγεία υπήρξε διαρκής. Παράλληλα, από εποχή σε εποχή ο όρος μάγος δέχθηκε ποικίλους χαρακτηρισμούς. Η ουσιαστική στροφή στη μελέτη της αρχαίας ελληνορωμαϊκής μαγείας έγινε από Αμερικανούς επιστήμονες, ενώ στην Ευρώπη το ενδιαφέρον υπήρξε πιο περιορισμένο. Η μαγεία απέκτησε ξεχωριστή θέση στο χώρο της διανόησης την περίοδο της Αναγέννησης, σε συνδυασμό με το θαυμασμό για την αρχαιότητα και το Νεοπλατωνισμό. Μεταξύ των φιλοσόφων που επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για τη μαγεία τοποθετείται και ο Τζιορντάνο Μπρούνο, του οποίου το έργο αποτελεί σήμερα πραγματικό θησαυρό της νεολατινικής γραμματείας. Ως ένας άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας, αλλά και βαθυστόχαστος μελετητής χριστιανικών κειμένων, επιχειρεί να εξηγήσει φυσικά φαινόμενα και να ερμηνεύσει φιλοσοφικά ερωτήματα αναφορικά με την ψυχή και το σώμα, καταφεύγοντας στο χώρο της μαγείας. Στόχος του είναι να απαλλάξει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμάθειας και να τον οδηγήσει στην αληθινή γνώση. Το έργο στο οποίο ο Μπρούνο διερευνά κατεξοχήν την έννοια μαγεία είναι το De Magia. Σε αυτό αναλύει τα χαρακτηριστικά των μάγων και τη θεωρία τους για τον κόσμο, το θεό, την ψυχή και την ύλη. Πιστεύει ότι όλα τα πράγματα, ανεξάρτητα από την απόσταση που υπάρχει ανάμεσά τους, αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια της ψυχής. Αντίθετα, τα πνεύματα έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους και τους «δένουν». Ο Μπρούνο παραθέτει πληροφορίες για την κατοικία των πνευμάτων και τις ιδιότητές τους. Το έργο ολοκληρώνεται με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις. Αναμφίβολα, ο Μπρούνο με τη φιλοσοφία και το συγγραφική του δραστηριότητα άσκησε σημαντική επίδραση στους μεταγενέστερους φιλοσόφους, των οποίων η λογοτεχνική παραγωγή αποτέλεσε άλλοτε επιδοκιμασία κι άλλοτε απόρριψη των θέσεών του. Ανεξάρτητα με το αν κάποιος ανήκει στη μερίδα των θαυμαστών του ή όχι, οφείλει να παραδεχτεί ότι οι απόψεις του Σπινόζα για την ύπαρξη μίας “αιτίας” που είναι πανταχού παρούσα, η θεωρία του Καρτέσιου για τη δημιουργία του κόσμου και η πίστη του Leibniz σε ένα σύνολο άπειρων όντων θεμελιώνονται στη φιλοσοφία του Μπρούνο.
The interest in magic in antiquity is exposed by a large number of extant sources and evidences. Texts in papyrus, inscriptions and dedicative tables prove that the indulgence in magic was constant. Furthermore, the term magician has received diverse definitions from time to time. The substantial turn in the research of the ancient graeco-roman magic was made by American scientists, whereas in Europe the interest was limited. Magic was in distinctive position among the intellectuals during the Renaissance in combination with the admiration of antiquity and Neoplatonism. One of the philosophers that displayed great zeal for magic was Giordano Bruno, whose works nowadays constitute a real treasure of neolatin literature. As an excellent connoisseur in ancient greek language and philosophy, and as a profound reader of christian texts, he attempts to explain natural phenomena or interpret philosophical questions with reference to soul and body, turning to the area of magic. His aim is to free people of the bonds of ignorance and lead them to true knowledge. Bruno probes into magic in his work De Magia. In this he examines the characteristics of magicians and their theory about world, god, soul and matter. He believes that all things, irrespective of the existing distance among them, interact with the help of soul. On the contrary, spirits come in contact with people and bind them. Bruno mentions information about the residence of spirits and their properties. The work finishes with the conditions that must be fulfilled, in order that bonds become successful. Undoubtedly, Bruno’s philosophy and writtings had a great effect on posterior philosophers, whose literary output was for and against Bruno’s views. Regardless of somebody’s opinion concerning Bruno, it is admitted that Spinoza’s opinion about the existence of an ubiquitous “cause”, Cartesius’s theory relating to the creation of the world and Leibnitz’s faith in the entirety of infinite beings are founded on Bruno’s philosophy.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σώμα
Δέσιμο
Μαγεία
Πνεύμα
Magic
Spirit
Body
Bonding

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-09T12:25:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.