Μελέτη γονιδιώματος στην κουκουναριά και εφαρμογές στη γενετική βελτίωση και προστασία των γενετικών της πόρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Examination of P. pinea's genone and application on genetic improvement and protection of genetic resources
Μελέτη γονιδιώματος στην κουκουναριά και εφαρμογές στη γενετική βελτίωση και προστασία των γενετικών της πόρων

Κατσίδη, Ελισσάβετ Χαρίλαου

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει μία προκαταρκτική ανάλυση του γονιδιώματος της κουκουναριάς του Ελλαδικού χώρου και της Κύπρου και να συγκριθούν με ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Οι πληθυσμοί αυτοί αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς τύπους μοριακών γενετικών δεικτών: SSR, AFLA και SAMPL. Ανιχνεύθηκαν συνολικά 64 γονιδιακές θέσεις και διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολύ χαμηλής γενετικής ποικιλότητας. Η εξαιρετικά μικρή γενετική ποικιλότητα είναι χαμηλότερη κατά τάξη μεγέθους σε σχέση με άλλα παραμεσογειακά κωνοφόρα και υποδηλώνει την μεγάλη ανάγκη για την προστασία των γενετικών πόρων του είδους.
The purpose of this paper was to take place a preleminary examination of P. pinea's genone of Greece and Cyprus in order to be compared with european populations. These population were analysed with three different molecular genetic markers: AFLP, SAMP, SSR. 64 bands were detected and the assays revealed low levels of polymorphism compared to other mediterraneans pinus, that indicates the great need for protection of P. pinea's genetic resources.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προστασία δασικών γενετικών πόρων
Molecular genetic markers (AFLP, SAMPL, SSR)
Μοριακοί γενετικοί δείκτες
Genetic improvement
Κουκουναριά
Pinus pinea L.
Γενετική βελτίωση
Πολυμορφισμός
Protection of genetic sources
Polymorphism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-10T07:49:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)