Υλοποίηση πολυκριτηριακής μεθόδου AHP

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Concretization of multicriteria decision method AHP
Υλοποίηση πολυκριτηριακής μεθόδου AHP

Παρασκευόπουλος, Κωνσταντίνος Βασιλείου

Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή λήψης αποφάσεων για πολυκριτήρια προβλήματα η οποία ονομάζεται Decision Maker. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη Διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης για να επιλύει πολυκριτήρια προβλήματα αποφάσεων.
A multicriteria decision support utility caller "Decision Maker" is presented in this paper. It uses the Analytic Hierarchy Process for solving multicriteria decision problems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λήψη Αποφάσεων
Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης
Analytic Hierarchy Process
Multicriteria Decision support systems
Decision making
Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων
Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Multicriteria Decision Analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-10T08:15:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)