Πρωτόκολλο χρονοπρογραμματισμού για οπτικά παθητικά δίκτυα με δυνατότητα προβλεψης σειράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Scheduling protocol for passive optical networks with possibility of queue estimation
Πρωτόκολλο χρονοπρογραμματισμού για οπτικά παθητικά δίκτυα με δυνατότητα προβλεψης σειράς

Σαρηγιαννίδης, Αντώνης Γεωργίου

Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τα παθητικά οπτικά δίκτυα. Περιγράφονται μερικά από τα πιο σημαντικά είδη των παθητικών οπτικών δικτύων όπως τα παθητικά οπτικά δίκτυα Ethernet και τα παθητικά οπτικά δίκτυα ethernet πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος.Περιγράφεται ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού IPACT για online και offline σύνδεση καθώς επίσης προτείνεται ένας αλγόριθμός εκτίμησης ουράς του offline IPACT. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος διατηρεί ένα ιστορικό για την ποσότητα δεδομένων που βρίσκονται στην ουρά των οπτικών μονάδων δικτύου. Χρησιμοποιεί τα δεδομένα του ιστορικού και προσπαθεί να εκτιμήσει τη ποσότητα δεδομένων που έχει κάθε φορά η ουρά των οπτικών μονάδων δικτύου
This project refer to passive optical networks.Below, described some of the most important types of passive optical networks like Ethernet passive optical networks and Ethernet passive optical network wavelength division multiplexing. It presents the new scheduling protocol for passive optical networks with possibility of queue estimation.This protocol maintain a history of the quantity of data that is found in the queue of optical network units.It uses the history and tries to estimate the data on each queue of optical network units.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Wireless optical networks
Queue estimation
Αλγόριθμοι
Εκτίμηση ουρών
Παθητικά οπτικά δίκτυα
Scheduling
Passive optical networks
Protocol
Χρονοπρογραμματισμός
Πρωτόκολλο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-10T08:17:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.