Διαχείριση υδατικών πόρων-Μελέτη φράγματος Καλούδας. Η υδρολογική μελέτη της περιοχής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Water resources management-Kalouda's dam study. Hydrological study of the area
Διαχείριση υδατικών πόρων-Μελέτη φράγματος Καλούδας. Η υδρολογική μελέτη της περιοχής

Γκοτσούλια, Ελένη Σωτηρίου

Titarisios river is one of the four tributaries of 205 km length Pinios river, in Thessalia area. The hydrological study of Titarisios catchment in the area of Kalouda, which aims at the construction of an earth dam, permits the drawing and the evaluation of the catchment area and also the estimation of the annual rain, evapotransportation and flow volumes in the catchment. The dam capacity (considering the water demands for several uses), the volume of carried materials and the dam’s «dead volume» for a fifty years post-construction period, will be evaluated as well.
Ο Τιταρήσιος ποταμός αποτελεί έναν από τους τέσσερις παραπόταμους του, συνολικού μήκους 205 χιλιομέτρων, Θεσσαλικού Πηνειού. Η υδρολογική μελέτη της λεκάνης του στην περιοχή ανάντη της Καλούδας, με σκοπό την κατασκευή φράγματος, θα επιτρέψει την χάραξη και τον υπολογισμό του εμβαδού της, την εκτίμηση των ετησίων όγκων βροχής, εξατμισοδιαπνοής κι απορροής στη λεκάνη βάσει των υφιστάμενων μετεωρολογικών σταθμών, αλλά και του όγκου του φράγματος λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση του νερού για διάφορες χρήσεις. Τέλος, θα υπολογισθεί ο όγκος των φερτών υλικών και ο νεκρός όγκος του φράγματος για οικονομική ζωή του έργου πενήντα έτη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χάραξη υδρολογικής λεκάνης απορροής
Volume of carried materials (Gavrilovic method)
Ετήσιοι όγκοι εξατμισοδιαπνοής
Νεκρός όγκος φράγματος
Ογκος φράγματος
Annual volumes of flow
Ογκος φερτών υλικών
Drawing of the catchment
Dead volume
Annual volumes of evarotransortation
Ετήσιοι όγκοι απορροής
Dam capacity (dincer's method)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-10T09:42:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)