Διαχείριση γνώσης : παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Knowledge management : presentation of the content management system Joomla
Διαχείριση γνώσης : παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Χυτάς, Ανδρέας Θεόδωρου

Explanation of the terms knowledge and knowledge management. Content Management Systems (CMS) and Web Content Management Systems (WCMS). Presentation of CMS Joomla. Installation process. Basic characteristics and functions. Creation of Web Site based on Joomla
Στην εργασία Η έννοια της διαχείρισης γνώσης είναι μια έννοια σύνθετη και πολύπολοκη και απαιτεί τη σύμπραξη και αλληλεπίδραση πολλών διαδικασιών και λειτουργιών. Η γνώση είναι ρευστή και μεταβάλλεται συνεχώς, για αυτό και τα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης πρέπει να είναι ευμετάβλητα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις. Στόχος αυτού του συγράμματος είναι να κάνει μια προσέγγιση στις έννοιες της γνώσης και διαχείρισης γνώσης, και στον τρόπο υλοποίησής τους σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Θα ασχοληθούμε με μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαλείων διαχείρισης γνώσης, τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems – CMS), και πιο συγκεκριμένα, με τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου – (Web Content Management Systems – WCMS). Θα παρουσιάσουμε ένα χαρακτηριστικό εργαλείο αυτής της κατηγορίας, το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla. Θα επεξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το εργαλείο, θα παρουσιάσουμε ένα οδηγό εγκατάστασης, καθώς και ένα εγχειρίδιο των βασικών του λειτουργιών. Τέλος, προκειμένου να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητοί, θα παρουσιάσουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία δημιουργίας και τις λειτουργίες μιας ιστοθέσης κατασκευασμένης με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

DynDNS
Argosoft Mail Server
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου
CMS
Uniform server
Διαχείριση γνώσης
WCMS
Joomla

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-11-10T10:31:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)