Control release of amoxicillin via nanofibers

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εγκλεισμός αμοξικιλίνης σε ινώδη ικριώματα οξικής κυτταρίνης
Control release of amoxicillin via nanofibers

Παπαστεργίου, Αλεξία Γεωργίου

Ο τομέας της ιστομηχανικής είναι ένας τομέας που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων και είναι συνεχώς εξελισσόμενος. Σκοπό έχει την κατασκευή ικριωμάτων για την αποκατάσταση των βλαβών του ανθρώπινου οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση πολυμερικών υλικών γι’ αυτές τις κατασκευές. Χρησιμοποιούνται πολυμερικά υλικά όπως η οξική κυτταρίνη, η οποία είναι βιοαποικοδομήσιμη καθώς και μη-βιοπαποικοδομήσιμα πολυμερή όπως polytetrafloroethylene. Το κύριο πλεονέκτημα από την χρήση βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών είναι ότι δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή τους από τον ανθρώπινο οργανισμό. Τελευταία η μέθοδος της ηλεκτροστατικής ινοποίησης χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή ικριωμάτων και συγκεκριμένα για την αναγέννηση ιστών και την καλλιέργεια κυττάρων. Με αυτή την μέθοδο μπορούν να σχηματιστούν ίνες μερικών νανομέτρων έως μερικά μικρόμετρα. Η τελική τους δομή μπορεί να αλλάζει με την αλλαγή της τάσης, του διαλύτη, της απόστασης μεταξύ της βελόνας και του χώρου συλλογής και της ροής. Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος των ινών όσον αφορά τον εγκλεισμό φαρμάκων μέσα σε αυτές. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για να γίνει ευκολότερη και πιο αποτελεσματική η λήψη φαρμάκων από τους ασθενείς. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον σχηματισμό ινών με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής ινοποίησης και στην συνέχεια μελετάται η επίδραση διαφόρων παραμέτρων (τάση, διαλύτης, φάρμακο) στην διάμετρος τους καθώς και ο εγκλεισμός του φαρμάκου μέσα στις ίνες με την μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC).
In the last decade tissue engineering concerns people a lot and has a great development. The basic purpose of using it, is construction of scaffolds for repair of human organs. The use of polymers for scaffolds is of great interest nowadays. Polymeric materials are used such as cellulose acetate which is biodegradable and anon-degradable polymers are used such as polytetrafloroethylene. The main advantage of using biodegradable polymers is that after the implantation no surgery is needed. Recently, the potential of electrospinning has been introduced as an alternative technique in fabrication of scaffolds for soft tissue cell transplantation and hard tissue regeneration. This technique provides tissues with fiber diameter ranging from few nanometers to few micrometers. The final fibrous structure can be tailored by altering the concentration of the polymer solution, the applied voltage, the distance between the injection and the collecting point and the solution flow rate. Also controlled release is a subject of great value and attempts are being done for changing the casual ways of taking drugs. In the present work fibers were prepared by electrospinning and is also studied how some parameters (voltage, solvent, drug percentage) affect fibers diameter. Lastly the drug loading in the fibers is studied with high pressure liquid chromatography (HPLC).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Drug release
Εγκλεισμός φαρμάκου
Nanofibres
Νανοίνες
Ικρίωμα
Scaffolds

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-10T11:28:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.