δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η γυναίκα στον Αριστοτέλη
The woman in Aristotle

Τσαούση, Ουρανία Δαμιανού

Η θέση της γυναίκας κατά τον Αριστοτέλη δε φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο γι΄ αυτόν. Σε όλο σχεδόν το έργο του η γυναίκα κατέχει υποδεέστερη θέση σε σχέση με τον άντρα. Άνδρες και γυναίκες συνυπάρχουν προκειμένου να κάνουν παιδιά, να μοιράζονται τις ευθύνες μέσα στην οικία αλλά και λόγω αλληλοσεβασμού και συμπάθειας. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κατώτερος και αποκλειστικά οικιακός. Οι γυναίκες περιγράφονται με βάση τις διαφορές τους από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες δεν περιγράφονται καθόλου. Παρόλο που δεν τις εξομοιώνει με τους δούλους, εντούτοις τις καταλογίζει αδυναμία σκέψης και ελέγχου των συναισθημάτων τους. Η διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες προκύπτει από το γεγονός ότι οι αρετές της γυναίκας ασκούνται σε ρόλους κατώτερους. Αυτή η προβολή της κατωτερότητας του ρόλου πάνω στον ηθικό εξοπλισμό της γυναίκας δε φωτίζει, αλλά αντίθετα υποβιβάζει την αξία των αρετών της. Ακόμη, ο περιορισμός της γυναίκας στα του οίκου την αποκλείει απ΄ την πολιτική ζωή. Θεωρεί ακόμη πως η γυναίκα ενεργεί συναισθηματικά, αλλά όχι χωρίς εξυπνάδα.
Woman’s position according to Aristotle does not seem to play an important role. In his works woman is considered inferior to man. Men and women coexist in order to give birth to children, to share household duties but also in terms of respect and sympathy. Woman’s role is inferior and exclusively domestic. Women are described with respect to their differences to men, while men are in lack of description. He does not seem to equate them with the laborers; however he attributes weakness of the thinking capacity and control over their own emotions to them. The difference between men and women emerges from the fact that woman’s virtues are utilized in inferior roles. Such a depiction of the inferiority of her role upon her ethical equipment does not illuminate but on the contrary diminishes the value of her virtues. Furthermore, the restriction of women to domesticity excludes her from political life. He also claims that woman is acting emotionally, but not without cleverness.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλης
Λογική
Ethics
Γυναίκα
MInd
Ηθική
Family
Νους
Woman
Logic
Οικογένεια
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-10T12:14:49Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.