Ανάπτυξη εργαλείων και διερεύνηση τεχνικών εκτίμησης των συντονισμών του στοματοφαρυγγικού φίλτρου στην τραγουδιστή φωνή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Tools development and study of methods of formant estimation in singing voice
Ανάπτυξη εργαλείων και διερεύνηση τεχνικών εκτίμησης των συντονισμών του στοματοφαρυγγικού φίλτρου στην τραγουδιστή φωνή

Ζάρρας, Χρήστος Δημητρίου

The purpose of this work is to study the problem of an accurate estimation of the formant frequencies that correlate with the vocal tract, from high-pitched speech signals. The study focuses on the methods used for this purpose and their evaluation. High-pitched voices, such as singing voices, present particularities that make this estimation more difficult compared to common speech voices. During this study software was developed for the production of artificial voice signals. The parameterization of this software is as extensive as possible in order to exceed its ability to simulate a plead of natural voiced sounds effects. Three formant estimation methods, i.e. LPC Covariance, cepstrum and a new modified cepstrum version, are evaluated through simulations for their effectiveness when high-pitched voices are used. These voice signals are produced by the voiced sounds production software that has been developed. The results are presented and discussed.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος υπολογισμού μιας ακριβούς αναπαράστασης της μορφής των συντονισμών της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας σε σήματα φωνής, τα οποία έχουν υψηλή θεμελιώδη συχνότητα, εστιάζοντας στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και την αξιολόγηση τους. Τέτοιες φωνές, όπως για παράδειγμα οι τραγουδιστές, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες οι οποίες καθιστούν τον υπολογισμό δυσκολότερο σε σχέση με τη φωνή ομιλίας. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας αναπτύχθηκε μία εφαρμογή παραγωγής τεχνητών σημάτων φωνής, βασισμένη στο γραμμικό διαχωρίσιμο μοντέλο, με εκτενέστατη παραμετροποίηση ώστε να μπορούν να προσομοιωθούν από αυτή κατά το δυνατόν περισσότερα φαινόμενα που συμβαίνουν στην πράξη κατά την παραγωγή έμφωνων ήχων. Τρεις μέθοδοι υπολογισμού των συντονισμών του στοματοφάρυγγα, η LPC Covariance, η cepstrum και μία νέα παραλλαγή της cepstrum αξιολογήθηκαν μέσω προσομοιώσεων ως προς την απόδοσή τους σε σήματα φωνής υψηλής θεμελιώδους συχνότητας. Τα σήματα αυτά παράχθηκαν από την εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε. Τα αποτελέσματα παρατίθενται και βάση αυτών γίνεται η αξιολόγηση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συντονισμοί στοματοφάρυγγα
Γραμμικό διαχωρίσιμο μοντέλο
Lpc covariance
Φωνές υψηλής θεμελιώδους συχνότητας
Cepstrum
Linear seperable model
High pitched voices
Formant estimation
Γραμμική πρόβλεψη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-11T09:51:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)