δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ύλη ως καλλιτεχνικό μέσο
Material as artistical medium

Ανδρούτσος, Γεώργιος Αλέξανδρου

This paper is divided into five chapters, plus the references. In the first chapter I present the broader context in which art is being developed today and I explore the relation between art, technology and technological medium. In the second chapter I examine the concept of artistic medium as material, following the historical route of the material being transformed into, instrument, tool and machine. I relate these consepts with the artistic medium. The third chapter emphasizes the more general meaning of material as a medium for any human activity from the point of view of the marketable product. In the fourth chapter I examine the material from the point of view of the aesthetics which is produced by the product itself. The paper finishes with a conclusion leaving the above mentioned issues open for future elaboration.
Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια και την βιβλιογραφία. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται, αρχικά, το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η τέχνη στη σύγχρονη εποχή και ανιχνευέται στη συνέχεια η σχέση της με την τεχνολογία και τα μέσα που αυτή προσφέρει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια του καλλιτεχνικού μέσου ως υλικό. Η ανάπτυξη αυτή ακολουθεί την ιστορική διαδρομή της μορφοποίησης της ύλης σε όργανο, εργαλείο, μηχανή. Τέλος γίνεται σύνδεση αυτών των εννοιών με το καλλιτεχνικό μέσο. Το τρίτο κεφάλαιο δίνει έμφαση στη γενικότερη σημασία της ύλης ως μέσο για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα από τη σκοπιά κυρίως του εμπορεύσιμου προϊόντος. Στη συνέχεια, δηλαδή στο τέταρτο κεφάλαιο, το υλικό εξετάζεται υπό το πρίσμα της αισθητικής που το ίδιο παράγει ως προϊόν. Η εργασία κλείνει με τον επίλογο αφήνοντας ανοιχτά τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν για περαιτέρω εξέταση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Medium
Material
Υλη
Μέσο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-11T09:57:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.