DVD authoring -2nd international medicine for musicians Congress in Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραγωγή διαδραστικού dvd με θέμα το "2ο διεθνές συνέδριο για την ιατρική των μουσικών στην Ελλάδα"
DVD authoring -2nd international medicine for musicians Congress in Greece

Παυλούδη, Ελισάβετ Γεωργίου
Οικονομίδης, Κωνσταντίνος Παναγιώτη

Τα τελευταία χρόνια είμαστε θεατές μιας ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, που συντελείται σε πολλούς τομείς με έμφαση αυτούς της πληροφορίας και επικοινωνίας. Οι τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας κατέχουν πρωταρχική θέση ανάμεσα στις ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, γεγονός που έχει αντίκτυπο σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Νέες δυνατότητες και μέσα παρέχονται καθημερινά στους χώρους του πολιτισμού, της τέχνης, αλλά και της ιατρικής, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ολοένα και πιο λειτουργικών πρωτοποριακών τάσεων.Στη διπλωματική μας εργασία το DVD χρησιμοποιείται ως μέσο προβολής νέων ιατρικών πληροφοριών, προτάσεων και ανακαλύψεων. Το σύγχρονο αυτό μέσο οπτικοακουστικής επικοινωνίας λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μέσο εκπαίδευσης, εκμάθησης και προβληματισμού, για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ιατρική και τη μουσική.Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής διατριβής αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός διαδραστικού τίτλου DVD, που παρουσιάζει τα Workshops που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του «2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ιατρική των Μουσικών στην Ελλάδα».Θα θέλαμε κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα της εργασίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής του Α.Π.Θ. καθηγητή κύριο Γεώργιο Παπανικολάου για την επιστημονική του καθοδήγηση, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις δυνατότητες που μας παρείχε στην πορεία ολοκλήρωσης της εργασίας. Επίσης, τον κύριο Γεώργιο Κωνσταντινίδη για τη συνεχή προσπάθεια επικοινωνίας με τους ιατρούς – ομιλητές του Συνεδρίου, τον κύριο Νικόλαο Τάσκο για την οργάνωση των Workshop σε ενότητες, τον κύριο Χρήστο Βεγίρη και την Ελένη Καψούρα, για τη βοήθειά τους στην ανεύρεση βιβλιογραφικών πηγών, καθώς και τον Γιάννη Οικονομίδη, την Δήμητρα Παπασταύρου, την Λένα Χατζάρα και την Αμαλία Δρόσου, για τη συνολική υποστήριξη που μας παρείχαν.
In recent years, we have been witness to rapid technological developments taking place in industry, especially in regard to the information and communication sectors. Sound and picture technology has played a fundamental role in these rapid developments, and have had a significant impact on several aspects of human activity.Every day, new opportunities and methods are being provided in spaces of culture, art and medicine, which in turn facilitate the growth of more advanced technological possibilities.In our thesis, the DVD is used as a means of projecting new medical information, proposals and discoveries. This modern device of audiovisual communication can also serve as a tool in educating, learning and analyzing, for people who are involved in medicine and music.More specifically, the aim of our thesis is to outline the planning and growth of interactive DVD authoring, presented at workshops we did during the “2nd International Musicians’ Medicine Congress in Greece”.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιατρική των μουσικών
Musicians congress in Greece
2nd international medicine
DVD authoring
Διαδραστικό DVD

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-11T10:03:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.