Οστεοπόρωση : φαρμακευτική αντιμετώπιση και αλληλεπιδράσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟστεοπόρωση : φαρμακευτική αντιμετώπιση και αλληλεπιδράσεις

Κωστούδη, Σοφία
Κουτούση, Χαρίκλεια
Μυρωνίδου-Τζουβελέκη, Μαρία

Η οστεοπόρωση είναι μία εξελισσόμενη συστηματική νόσος του σκελετού η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια της οστικής μάζας και διαταραχή της ποιότητας του οστού. Η αρχιτεκτονική των οστικών δοκίδων μεταβάλλεται, με συνέπεια τα οστά να γίνονται λιγότερο ανθεκτικά και περισσότερο εύθραυστα, χωρίς διαταραχή της χημικής τους σύστασης. Οι παράγοντες κινδύνου είναι πολλοί, όπως και τα είδη της οστεοπόρωσης, και η διάγνωση τίθεται μετά από μέτρηση της οστικής μάζας. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την οστεοπόρωση είναι η καλσιτονίνη, τα διφωσφονικά, τα οιστρογόνα, ο συνδυασμός οιστρογόνου και προγεσταγόνου, το ασβέστιο, η βιταμίνη D, οι εκλεκτικοί ρυθμιστές των υποδοχέων οιστρογόνων, το φθόριο και τα αναβολικά στεροειδή. Στις μελλοντικές θεραπείες ανήκουν η παραθορμόνη, οι στατίνες και τα νέα σκευάσματα. Σε εγκατεστημένες μορφές της νόσου αποτελεί ένδειξη η χειρουργική αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της σπονδυλικής στήλης (κυφωπλαστική). Τέλος, η εξισορροπημένη και πλούσια σε ασβέστιο διατροφή και η αύξηση της δραστηριότητας με άσκηση μπορούν να εξασφαλίσουν κορυφαία οστική μάζα.
Osteoporosis is a progressive systematic disease of the skeleton which is characterised by a progressive loss of bone mass and disorder of the quality of the bone. The architecture of the bone structure changes and as a result the bones become less resistant and more fragile, without any disorder of their chemical structure. The risk factors are multiple and so are the kinds of osteoporosis, while the diagnosis is made after the measurement of the bone mass. Medications, which are used for osteoporosis, are calcitonin, bisphosphonates, estrogen, combination of estrogen and progestin, calcium, Vitamin D, selective estrogen receptor modulators, fluorides and steroids (anabolic). Future treatments include parathyroid hormone (PTH), statins and the new preparations. It is recommended to deal with established types of the disease through surgery so as to restore the spinal cord (kyphoplasty). Finally, a balanced diet, rich in calcium and the increase of physical activity with exercise can ensure highest bone mass.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Βιταμίνη D
Αναβολικά στεροειδή
Calcium
Estrogen
Κυφωπλαστική
Παραθορμόνη
Διφωσφονικά
Fluorides
Οστεοπόρωση
Bisphosphonates
Ασβέστιο
Kyphoplasty
Osteoporosis
Φθόριο
Στατίνες
Vitamin D
Parathyroid hormone
Calcitonin
Καλσιτονίνη
Steroid (anabolic)
Οιστρογόνα
Statins

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003
2009-11-11T10:11:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISSN:10116575
Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, Ελληνική έκδοση, vol.21 no.3 [2003] p.159-195 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.