Αμπερομετρικός προσδιορισμός κυανιούχων ιόντων σε δείγματα πόσιμου νερού με την τεχνική των διαδοχικών εγχύσεων (sequential injection) μετά από προσυγκέντρωση του δείγματος σε κυψελίδα διάχυσης αερίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Amperometric determination of cyanides by automated preconcentration based on gas diffusion coupled to sequential injection analysis
Αμπερομετρικός προσδιορισμός κυανιούχων ιόντων σε δείγματα πόσιμου νερού με την τεχνική των διαδοχικών εγχύσεων (sequential injection) μετά από προσυγκέντρωση του δείγματος σε κυψελίδα διάχυσης αερίων

Ζάχαρης, Κωνσταντίνος Κλέαρχου

Στην παρούσα εργασία έχει αναπτυχθεί μια απλή και ευαίσθητη μέθοδος για τον προσδιορισμό των κυανούχων ιόντων με την τεχνική των διαδοχικών εγκύσεων.
A simple, sensitive method for determining weak acid dissociable (WAD) cyanides is described. The assay is based on automated gas diffusion of the analyte using sequential injection analysis coupled to amperometric detection on a silver electrode. The effects of varying several parameters affecting the analytical procedure (including the flow rates of the donor and acceptor streams, the concentrations of the reagents and the sample volumes) were studied. The validity and quality of the method were also assessed, by examining its linearity, limits of detection and quantitation, precision, selectivity to potentially interfering substances. Its sensitivity can be enhanced by applying a simple preconcentration step, the limits of detection were found to be 0.05 – 0.12 μg L-1. Application of the proposed assay to the analysis of tap, mineral and table water samples spiked at concentrations ranging from 1 to 10 μg L-1 CN-, yielded satisfactory recoveries (88 – 112 %).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κυψελίδα διάχυσης αερίων
Τεχνική των διαδοχικών εγχύσεων
Αμπερομετρία
Amperometry
Preconcentration
Κυανιούχα ιόντα
Sequential injection analysis
Cyanides
Προσυγκέντρωση
Determinations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009-11-11T11:13:35Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)