Μεταβολική και συμπεριφορική μελέτη της επίδρασης της ριμοναμπαντης σε επίμυες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Metabolic and behavioural study of the effect of rimonabant on rats
Μεταβολική και συμπεριφορική μελέτη της επίδρασης της ριμοναμπαντης σε επίμυες

Γωγάκος, Απόστολος Ηλία

Διαταραχές στην ενεργότητα του ενδοκαννοβινοειδούς συστήματος σχετίζονται με μεταβολές στο μεταβολικό προφίλ και συμπεριφορές μνήμης, μάθησης και stress. Η ριμοναμπάντη είναι ο πρώτος επιλεκτικός αποκλειστής των CB1 υποδοχέων των καννοβινοειδών. Στην παρούσα πειραματική με επίμυες μελέτη φαίνεται η επίδραση της ριμοναμπάντης σε δόση 1mg/kgΒΣ στο μεταβολικό προφίλ, το σωματικό βάρος, την πρόσληψη τροφής, τη μνήμη και το stress.
Disturbances in the activity of the endocannabinoid system are related to changes in the metabolic profile and behaviours of cognition, memory and stress. Rimonabant is the first selective CB1 receptor blocker. In this experimental with rats study, we prove the effect of rimonabant, at a dose 1mg/kg BW, on the metabolic profile, the body weight, the food consumption, memory and stress.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενδοκανναβινοειδές σύστημα
Ριμοναμπάντη
Επίμυες
Endocannabinoid system
Metabolic profile
Elevated plus mase test
Rimonabant
Olfactory social memory test
Rats
Μεταβολικό προφίλ
Δοκιμασία υπερυψωμένου σταυροειδούς λαβυρίνθου
Δοκιμασία οσφρητικής μνήμης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-11-11T11:50:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.