Επίδραση της βόσκησης αγροτικών ζώων (αιγοπροβάτων) και αγχριόχοιρων στην αναγέννηση και στην υποροφή βλάστηση συστάδων δρυός

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Effects of grazing, of domestic and game animals, on the understorey vegetation and the regeneration of an open oak forest (quercus frainetto)
Επίδραση της βόσκησης αγροτικών ζώων (αιγοπροβάτων) και αγχριόχοιρων στην αναγέννηση και στην υποροφή βλάστηση συστάδων δρυός

Μπαμπούλη, Στέλλα Ιωάννη

Παραδοσιακά, όλα τα δάση δρυός βόσκονται από αγροτικά ζώα. Η απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με την επίδραση της βόσκησης αγροτικών και θηραματικών ζώων στην παραγωγικότητα, τη δομή και την ποικιλότητα της βλάστησης του υπορόφου δρυοδασών, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της στην αναγέννηση της δρυός είναι ο σκοπός της έρευνας αυτής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη – Βραστάμων, του Νομού Χαλκιδικής στο όρους Χολομώντα. Τον Σεπτέμβριο του 2006 επιλέχθηκαν 10 ζεύγη επιφανειών στον υπόροφο του δάσους δρυός έκτασης 150 m2 έκαστη, οι οποίες έγινε προσπάθεια να είναι παρόμοιες ως προς τη βλάστηση. Με τυχαία επιλογή σε κάθε ζεύγος επιφανειών η μια περιφράχθηκε, ώστε να προστατευθεί από τη βόσκηση, ενώ η άλλη παρέμεινε ελεύθερη στη βόσκηση. Σε κάθε μια από τις 20 συνολικά επιφάνειες (προστατευμένες και μη) εγκαταστάθηκαν τέσσερις μόνιμες τομές μήκους 10m έκαστη, στις οποίες έγιναν οι μετρήσεις. Από τις δέκα επιφάνειες οι οποίες βόσκονται, οι πέντε βόσκονται κυρίως από αιγοπρόβατα και οι άλλες πέντε κυρίως από αγριόχοιρους.
Traditionally, oak forests were being grazed by domestic and game animals, which utilize the understory vegetation, the leaves and the acorns. The use of forests as pastures has many benefits for animal production and as a result contributes to the national economy. The objective of the present research is the study of the effects of domestic and game animals on the productivity, structure and plant diversity of the understory of oak forest (Quercus frainettto), and also the effects of grazing in the regeneration of the oak. The research was conducted in mount Cholomontas, Chalkidiki prefecture, North Greece in Quercus frainetto open forest. Ten areas of 150 m2 in were fenced in autumn 2006, in order to be protected from grazing. A similar size area was assigned next to the fenced plot. Four permanent transects were established in every grazed and protected plot. Half of the plots were grazed mainly from sheep and goats and the other five from wild boar (Sus scrofa).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναγέννηση δρυός
Βόσκηση αιγοπροβάτων σε δάσος δρυός
Plant diversity of forest understory
Wild boar grazing on oak forest
Sheep and goat gazing on oak forest
Βόσκληση δασών
Grazing forests
Regeneration of oak
Ποικιλότητα βλάστησης υπορόφου δασών
Βόσκηση αγριόχοιρων σε δάσος δρυός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-12T08:46:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)