Μελέτη μοριακών και γενετικών δεικτών σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Study of molecular and genetic markers in gastric cancer patients
Μελέτη μοριακών και γενετικών δεικτών σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου

Καρίνα, Μαρία Β.

The optimal adjuvant treatment for gastric cancer remains controversial. We compared the efficacy of a docetaxel and platinum adjuvant chemotherapy regimen in patients with high-risk gastric cancer with that of the same chemotherapy plus radiotherapy. The prognostic value of EGFR, ERCC1, HER2, c-MET/HGFR, MAP-Tau, and PTEN expression was also studied in a subset of 67 patients using immunohistochemistry on tissue microarrays (TMA). Patients with histologically proven, radically resected gastric cancer, stage IB-IV were allocated 6 cycles of docetaxel with cisplatin or Carboplatin AUC5 every 3 weeks (arm A) or the same treatment with radiotherapy (arm B) (4500 cGy). A total of 147 patients were randomised. After a median follow-up of 53.7 months no differences in overall and disease-free survival were found between the two arms. The most common grade 3 and 4 toxicities (excluding alopecia) were neutropenia (11% and 17% respectively), febrile neutropenia (9% and 7%) and diarrhea (7% and 4%). Patients with ERCC1 positive tumors had significantly longer median DFS (33.1 vs. 11.8 months, wald p=0.016) and OS (63.2 vs. 18.8 months, wald p=0.046). None of the other markers had statistically significant value related to OS and DFS. Our results indicate that the addition of radiotherapy to platinum/docetaxel adjuvant therapy does not appear to improve prognosis in high-risk, radically resected gastric cancer. ERCC1 expression and correlation with survival in resected gastric cancer awaits validation in larger groups of patients
Η συμπληρωματική χημειοθεραπεία στον καρκίνο του στομάχου αποτελεί πρόκληση για ερευνητικές και κλινικές μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν 147 ασθενείς με καρκίνο στομάχου σταδίου ΙΒ- IV μετά από πλήρη χειρουργική εξαίρεση του όγκου και των περιοχικών μεταστάσεων. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες και έλαβαν χημειοθεραπεία με το συνδυασμό δοσεταξέλης και πλατίνης ή καρβοπλατίνης για 6 κύκλους 3 εβδομάδων(ομάδα Α). H ομάδα Β έλαβε ενδιάμεσα και ακτινοθεραπεία (4500 cGy). Σε 67 ασθενείς της έγινε ανοσοϊστοχημική μελέτη των της έκφρασης των πρωτεϊνών EGFR, ERCC1, HER2, MET, MAP-Tau, και PTEN και εξετάστηκε η προγνωστική τους αξία ως προς την επιβίωση. Μετά από παρακολούθηση 53.7 μηνών, δεν διαπιστώθηκε διαφορά των δύο ομάδων ως προς τη συνολική και την ελεύθερη νόσου επιβίωση. Η τοξικότητα ήταν αποδεκτή και στις δύο ομάδες. Οι πιο συχνοί τύποι (βαθμού 3 και 4) τοξικότητας ήταν ουδετεροπενία (11% and 17% αντίστοιχα), εμπύρετη ουδετεροπενία (9% and 7%) και διάρροια (7% and 4%). Ασθενείς με θετική έκφραση ERCC1 είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επιβίωση: DFS 33.1 vs. 11.8 μήνες, (wald p=0.016) και OS 63.2 vs. 18.8 μήνες, (wald p=0.046). Κανένας από τους υπόλοιπους μοριακούς δείκτες δεν είχε προγνωστική αξία. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η προσθήκη της ακτινοθεραπείας σε συμπληρωματική χημειοθεραπεία με δοσεταξέλη και πλατίνη/καρβοπλατίνη δεν έχει επίπτωση στην επιβίωση ασθενών με χειρουργηθέντα καρκίνο στομάχου. Η έκφραση της πρωτεΐνης ERCC1 και η συσχέτιση με την επιβίωση στον ΚΣ δημοσιεύεται για πρώτη φορά και αναμένονται επιβεβαιωτικές μελέτες

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Immunohistochemistry
Συνολική επιβίωση
Καρκίνος στομάχου
Ελεύθερη νόσου επιβίωση
Μικροσυστοιχίες
Ανοσοϊστοχημεία
Stomach, Cancer
Στομάχι, Καρκίνος
Tissue microarrays
Χημειοθεραπεία - Ακτινοθεραπεία
Overall survival
Chemotherapy - Radiotherapy
Gastric cancer
Disease free survival

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-12T09:50:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)